Historianfilosofiaa

Mitä tulee Wikipedian jälkeen?

Wikipedia on yksi internetin suurimpia menestystarinoita. Globaalina kansanvalistusprojektina Ihmiskunnan tie -väittelysanakirja (VSK) ja Kansalaisten totuusfoorumi jatkavat sen perinteitä – uskoaksemme korkeammalla tasolla.

Yhteistä molemmille on, että kuka tahansa voi osallistua kirjoittamiseen ja yleensä sisällön tuottamiseen.

Erot ovat seuraavat:

(1) Wikipediassa pyritään parhaimpien sanakirjatraditioiden mukaisesti puolueettomuuteen, jonka noudattamisesta on tarkat ohjeet. Tämä kuitenkin estää erityisesti kiistanalaisten kysymysten johdonmukaisesti demokraattisen käsittelyn. Vaatimus lähteiden todennettavuudesta estää sellaisten näkemysten esiintulon, jotka ovat syystä tai toisesta marginaalissa mutta silti asiallisia ja varteenotettavia.

VSK:ssa kirjoittajia kehotetaan esittämään kantansa mahdollisimman kärkevästi omasta näkökulmastaan käsin. Puolueettomuuden takaa se, että samasta aiheesta voi tulla niin monta kirjoitusta kuin on mielipiteitä, sekä se, että osallistujat joutuvat huomioimaan vastaväittäjän argumentit kootessaan väittelypaneeleita.

(2) Wikipediassa samaa artikkelia voi muokata kuka tahansa. VSK:ssa näin ei ole. Sen sijaan palvelun koko sisältö on kaikkien käytettävissä, ts. julkaisuja voi jakaa omiin paneeleihin ja omille sivustoille.

(3) Wikipediassa ei ole mitään teemaa asetettu muiden edelle. Totuusfoorumin neljä pääteemaa koskevat historian, filosofian, kulttuurihistorian ja ajankohtaisten kysymysten kohdalla erityisesti sellaisia aiheita, jotka herättävät suuria intohimoja ja erimielisyyksiä. Sama pätee VSK:n pääteemaan, joka on ihmiskunnan tie kokonaisuutena.

(4) Wikipediassa kirjoittajat eivät voi tienata. Tässä kyllä.

(5) Wikipedia ei varsinaisesti ole sosiaalisen verkostoitumisen alusta. VSK ja Totuusfoorumi ovat. Niissä tutustutaan uusiin ihmisiin ja verkostoidutaan ennen kaikkea reilun väittelykulttuurin perustalle.

(6) Wikipedian ympärille ei ole syntynyt globaalia paikallisosastojen verkostoa. VSK:lla ja Totuusfoorumilla on kaikki edellytykset sellaisen syntymiselle.

(7) Wikipedia ei juurikaan tarjoa mahdollisuuksia eikä kannusta kokonaisen maailmankuvan hahmottamiseen ja pyrkimykseen osallistua ihmiskunnan suurimpien ongelmien ratkaisusta käytävään keskusteluun. Totuusfoorumissa tämä on pääpyrkimys. Erillinen VSK:n yhteyteen suunniteltu Ihmiskunnan itsetuntemuksen tila -vuosikirja kannustaa tähän erityisesti. Siinä osallistujat tekevät yhteenvetoja oman kansakuntansa ja koko ihmiskunnan tilasta samoin kuin kaikesta vuoden aikana oppimastaan.

Aiheesta myös täällä

About the author

Klio - historian jumalatar. Uusi historia tunnuskuva. Clio

uusihisto

Toimitus. KUVA: Kleio, historian jumalatar.

Kommentoi