Luonnoksia

Mitä tulee Worldwatch Instituten vuosiraporttien jälkeen?

Arvostettu ajatushautomo, Worldwatch Institute, julkaisee Maailman tila -raportin vuosittain. Siinä asiantuntijat pohtivat, miten ihmiskunta voisi astua kestävän kehityksen tielle. Totuusfoorumiin tulee osasto ”Oman kansakunnan ja ihmiskunnan itsetuntemuksen tila -vuosikirja”, joka myös pyrkii etsimään keinoja estää ihmiskunnan itsetuho.

Ehdotuksemme erot Worldwach Instituten vuosiraportteihin ovat seuraavat:

(1) Wordwatch Instituten vuosikirja keskittyy käytännöllisiin ongelmiin ja monesti myös korostuneen teknisluontoisiin ratkaisuihin. Ihmiskunnan tie -väittelysanakirjassa (VSK) ja Totuusfoorumissa pääpaino on maailmankatsomuksen hahmottamisessa ottamalla oppia ihmiskunnan koko aatehistoriasta ja historiasta (esihistoria mukaan lukien). Tätä kuvastaa jo vuosikirjamme nimi: ”Ihmiskunnan itsetuntemuksen tila.”

(2) Worldwatch Instituten vuosiraportteja kirjoittavat valikoidut, alansa huippuasiantuntijat. Mutta asiantuntijat eivät voi olla päävastuussa ratkaistaessa erimielisyyksiä ja ongelmia, jotka koskevat ajankohtaista politiikkaa, historian opetuksia tai yleensä perusarvoja. Niistä keskusteltaessa yhteiskuntatieteiden professori ja kadunmies ovat tasa-arvoisia. Se on vapaisiin vaaleihin perustuvan edustuksellisen demokratian perusta.

Mielestämme koko valistuneen ihmiskunnan tulisi osallistua maailman polttavimpia ongelmia käsittelevään keskusteluun.

(3) Worldwatch Instituten vuosiraportteihin ei kerätä vastakkaisia tai muuten erimielisiä kantoja kirjoittajilta. Totuusfoorumissa näin tehdään. Mielestämme ihminen on eturistiriitojen edessä niin yksilönä kuin ryhmäkäyttäytymisessään luonnostaan taipuvainen subjektivismiin, sokeaan valtapeliin, irrationalismiin. Tämä pätee yhtä hyvin asiantuntijoihin ja poliitikkoihin kuin kadunmiehiinkin, ja juuri tämän seikan tunnustaminen on rationaalisen asennoitumisen lähtökohta.

(4) Worldwatch Institute ei organisoi globaalia opintotoimintaa. Totuusfoorumi tekee nimenomaan sitä. Pyrkimyksenä on, että käyttäjät tiedostaisivat paremmin omien kantojensa perusteet, oppisivat ottamaan huomioon vastaväittäjän argumentit ja suhtautumaan kunnioittavasti eri mieltä oleviin. Näin kasvatetaan valistuneita äänestäjiä ja yleistä mielipidettä, joka puolestaan pakottaa poliittisia päättäjiä oppimaan menneisyyden virheistä ja tekemään vastuuntuntoisia päätöksiä.

(5) Vuosikirjassamme on kenen tahansa mahdollista saada myös aineellista korvausta osallistumisestaan – ei siis vain valikoitujen asiantuntijoiden.

Näistä eroista huolimatta arvostamme suuresti Worldwatch Instituten tekemää työtä luonnonsuojelun, köyhyyden poistamisen ja kestävän kehityksen puolesta. Siihen voi tutustua täällä: https://www.worldwatch.org/

About the author

Klio - historian jumalatar. Uusi historia tunnuskuva. Clio

uusihisto

Toimitus. KUVA: Kleio, historian jumalatar.

Kommentoi