Käsitteitä

Moraalievoluutio

Moraalievoluutio tarkoittaa sellaista sosiaalisesti periytyvää vastavuoroista altruismia (palvelusten vaihtoa), joka edesauttaa lauman ja parven yhteishenkeä ja koossa pysymistä. Se on eläimellistä moraalievoluutiota. Moraalievoluutio on reilun pelin etiikan (välineellisen oikeudentajun) perusmuoto.

Moraalievoluutiota esiintyy kehittyneillä eläimillä, eläimillä, joilla on vastavuoroista altruismia, esimerkiksi simpansseilla, pullokuonodelfiineillä, vampyyrilepakoilla, korpeilla ja norsuilla.

Moraalievoluution toinen vaihe alkoi Homo-suvun syntyessä noin 2,5 miljoonaa vuotta sitten. Sitä voidaan kutsua myös esipoliittiseksi evoluutioksi: lauman kaikkien yksilöiden jokapäiväinen toimeentulo oli riippuvainen yksilöiden ja yksilöryhmien välisestä työn- ja ravinnonjaosta. Tämä edellytti kaikkia koskevien sääntöjen muodostumista.

About the author

Klio - historian jumalatar. Uusi historia tunnuskuva. Clio

uusihisto

Toimitus. KUVA: Kleio, historian jumalatar.

Kommentoi