Miksi tarvitaan uutta historiaa?

Alkuun | Ohjelma osa 1 | Ohjelma osa 2 | Ohjelma osa 3

Vallan hajauttaminen ja inhimilliset perusyhteisöt

Hierarkkinen fraktionalismi Elinkelpoisen ihmisyhteiskunnan järjestäytymistapaa kuvaamme uuskäsitteellä hierarkkinen fraktionalismi. Silloin ”hierarkkisuus” tulee ymmärtää olennaisesti välineeksi ja fraktionalismi itsetarkoitukseksi, peruspäämääräksi: ”johdon” tärkein tehtävä on varmistaa, että

Lue lisää >>
Esihistoriallinen luolamaalaus

Ihmissuvun tien perusvaiheet

Sisällys Johdanto Ihmisen evoluutiopsykologiset juuret Homo-suvun laumat Metsästys-keräilykulttuurin heimot Valtiottomat sivilisaatiot Valtioyhteiskunnat Globaaliyhteiskunta Tässä tiivistelmässä historian perusvaiheita on jaoteltu järjestäytymistavan (yhteiskunnan määritelmän) perusteella. Teksti on

Lue lisää >>

Lyhyin ihmissuvun tie

Ihmissuvun tie on kehitystä moraalievoluutiosta poliittiseen ja poliittisesta evoluutiosta eettiseen evoluutioon – ja sitä, miten nuo vaiheet muodostavat orgaanisen kokonaisuuden. Ihminen on yhtä aikaa, aina

Lue lisää >>