Käsitteitä

Oikeudentaju – itsetarkoituksellinen ja välineellinen

Itsetarkoituksellinen oikeudentaju (= eettinen)

Yksilöetiikan kannalta: oikeudenmukaisuuden periaatteita on noudatettava näiden periaatteiden itsensä vuoksi, vaikka siitä olisi itselle ulkoista vahinkoa.
Yhteiskuntaetiikan kannalta: ajetaan ihmiskunnan kokonaisetua eli etsitään kokonaistotuutta.

Välineellinen oikeudentaju (= moraalinen)

Ns. reilun pelin etiikkaa. Yhteisiä pelisääntöjä on noudatettava. Niiden puitteissa yksilöt, yhteisöt, yritykset ja valtiot ovat vapaita ajamaan omaa etuaan miten mielivät.

About the author

Klio - historian jumalatar. Uusi historia tunnuskuva. Clio

uusihisto

Toimitus. KUVA: Kleio, historian jumalatar.

Kommentoi