Käsitteitä

Orgaaninen kehitys

Ihmissuvun tien kokonaisuutta määriteltäessä orgaanisella kehityksellä tarkoitetaan seuraavaa:

Nykyihmisen käyttäytymisessä ja järjestäytymistavoissa ovat nähtävissä olennaisimmat piirteet kaikista ihmissuvun kehityksen aikaisemmista vaiheista.

About the author

Klio - historian jumalatar. Uusi historia tunnuskuva. Clio

uusihisto

Toimitus. KUVA: Kleio, historian jumalatar.

Kommentoi