Muuta, sekalaista

Osta joululahjaksi filosofiaa ja runoutta!

Uusi historia yhdistyksen julkaisuja.

Matti Puolakka:

Vain ihmisellä on historia

Lainaus kirjasta:

“Miten ihmiskunta käsittää itsensä? Kaikki ihmissuvun olemassaolon kannalta relevantti tieto on uudelleen arvioitava. On alkanut kaikkien arvojen uudelleen arvioinnin aika, kaikkien käsitteiden uudelleen määrittelemisen suuri aikakausi. Tuolla tavalla tulee määritellä aikakauden olemus!” 

Kirjassa pohdiskellaan ihmisen ja yhteiskunnan peruskysymyksiä, kuten: Voidaanko ihminen määritellä? Onko olemassa yleisinhimillistä moraalia? Mikä on ihmisen pahin pahe, mikä on paras hyve? Miten oppia oikeudentajua? Mikä on yhteiskunta? Mistä johtuu ihmiskunnan itsetuhoisuus? Millainen voisi olla ihmiskunnan eloonjäämisoppi?
 
Heli Santavuoren kokoama ja toimittama kirja on kooste katkelmia Matti Puolakan puheista ja muistikirjamerkinnöistä. Puolakka oli omaperäinen, laaja-alainen ja syvällinen ajattelija ja että hänen filosofiset ajatuksensa ovat olennaisen tärkeitä alkaneen aikakauden ymmärtämiselle. Kirja antaa tilaisuuden arvioida hänen persoonaansa, ihmiskäsitystään, historianfilosofiaansa ja moraalifilosofiaansa.
 

Lisää esittelyä täällä:

Matti Puolakka, Pertti Koskela, Heli Santavuori, Pia Länsman:

Pelastuuko Euroopan unioni?

- EU:n systeemikriisi, aikakauden olemus ja globaaliyhteiskunnan muodostuminen

EU:n systeemikriisi on olemukseltaan laillisuuskriisi – näkemys poikkeaa kaikesta muusta EU-kritiikistä.
 
EU:ssa ei toteuteta laillisuusvalvontaa oikeusvaltiolta edellytettävällä tavalla. Se on mahdollistanut lukuisat lakien ja sopimusten rikkomukset, joita kirjassa käydään perusteellisesti läpi.
 
Kriisin ratkaisemiseksi on ensin todettava tapahtuneet vääryydet ja lainrikkomukset ja selvitettävä niiden syyt. Kirjoittajat ehdottavat totuuskomissiota pysyvänä valtioelimenä EU:hun ja sen jäsenmaihin. Se edellyttää oikeusfilosofisen ajattelun kehittämistä tämän ajan uusien haasteiden pohjalta. Sitä varten tarvitaan laajaa, aatehistoriaan ankkuroitua keskustelua yhteiskunnan kaikilla tasoilla niin, että perustuslakeja voidaan muuttaa.
 

Ihmiskunta ensin – kohti eettistä sivilisaatiota

Uusi historia -ohjelmapamfletti  

Heli Santavuoren toimittamassa ohjelmassa kysytään: Mitä aikaa elämme? Mitä on tehtävä? Miksi tarvitsemme uutta historiaa?

Mistä ihmislajin itsetuhoisuus johtuu? Se on tämän ajan suuri kysymys. Siihen vastaaminen on aikamme tärkein eettis-intellektuaalinen haaste.

Ihmiskunta voi selviytyä vain alkamalla rakentaa keskinäisiä suhteitaan itsetuntemuksensa varaan. Vain siten ihminen voi muodostaa harmonisen suhteen myös muuhun elolliseen luontoon. Ainoa eloonjäämisoppimme on tieto ihmisestä.

Koko ihmiskunta tulisi yhdistää keskustelemaan ja väittelemään historiansa perusopetuksista. Miten? Sitä varten esitämme myös joitakin käytännöllisiä ehdotuksia.

Hinta CDon.com:ssa 9,90 €

Päivi Kaunela:  

Pintani alla on kohtaus­paikkamme

Runoja  

Päivi Kaunelan runoissa pohditaan syvällisesti ihmiselämää, katharsiksen kokemusta, rakkautta, pelkoa, surua ja traagisen onnen tunnetta. Runot ovat kauniin koruttomia. Niissä kosketellaan ihmisen perimmäisiä tuntoja ja ne ovat sen vuoksi ajattomia.

Hinta Cdon.com:ssa 14,40 €

About the author

Klio - historian jumalatar. Uusi historia tunnuskuva. Clio

uusihisto

Toimitus. KUVA: Kleio, historian jumalatar.

Kommentoi