Väittelysanakirja (VSK)

Pääteemana ihmiskunnan tie – miksi ja miten?

Sulava jäätikkö.
KUVA: Piqsels.

Tuhoaako ihmislaji itsensä? Mistä johtuu ihmislajin itsetuhoisuus? Miten ihmiskunta voisi voittaa itsetuhoisuutensa? Tästä teemasta tulee lähivuosina kaikkien aatteellisten ja poliittisten keskustelujen ydin.

Mikään suuntaus ei voi väittää, että sillä olisi riittävät vastaukset näihin kysymyksiin.

Viimeisten vuosikymmenten tapahtumat ovat yllättäneet kaikkien aatesuuntien kannattajat tavalla tai toisella: sosialismin nousu ja romahdus viime vuosisadalla, finanssikriisi vuonna 2008, EU:n kriisi vuodesta 2010 alkaen, sääntöpohjaisen maailmanjärjestelmän mureneminen, ilmastonmuutos, koronakriisi jne. Yksi suuntaus on ollut viisaampi yhdessä suhteessa, toinen toisessa. Kokonaisuutena ihminen hallitsee huonosti yhteiskuntansa kehitystä.

Esihistoriatieteiden mullistavat löydöt viime vuosikymmeninä ovat kumonneet lähes kaikki aikaisemmat perusoletukset esim. ihmisen ja eläimen erosta, ihmissuvun ja varsinaisen nykyihmisen synnystä, sotien syistä ja luokkayhteiskuntien muodostumisesta – sanalla sanoen ihmisolemuksesta.

Nykyään jokainen vakava ja vastuuntuntoinen puolue, kansalaisjärjestö, tiedeyhteisö ja kansalainen joutuu pohtimaan kriittisesti oman ajattelunsa perusteita, luomaan uudelleen omaa maailmankatsomustaan.

Jokainen suuntaus joutuu uudella tavalla asettamaan itselleen haasteen oppia historiasta. Jokainen suuntaus ja yksityinen ihminen joutuu uudella tavalla asettamaan kysymyksen: mikä ihminen on?

Näistä syistä väittelysanakirjan nimi on Ihmiskunnan tie, ja siksi se on myös keskustelujen pääteema. Itse asiassa se pitää sisällään kaikki filosofiset, historia- ja yhteiskuntatieteet, mutta myös jotkin lähinnä luonnontieteiksi luokitellut alat (esim. etologia, paleoantropologia, arkeologia, neurotieteet jne.). Edelleen aihepiiriin kuuluu oman maan ja nykymaailman tilanne ja ihmiskunnan tulevaisuudennäkymät.

Näin kattavan aihepiirin ylhäältäpäin annettu jaottelu alateemoihin olisi mielestämme väärin – sitä on mahdoton tehdä tavalla, joka tyydyttäisi kaikkia. Se olisi itsessään tieteenfilosofinen kannanotto.

VSK:ssa jokainen käyttäjä, käyttäjäryhmä (esim. tieteellinen koulukunta, puolue, järjestö, yliopiston professori jne.) järjestää keskustelua pääteemasta (tai sen jostain osa-alueesta) haluamallaan tavalla.

Väittelysanakirjassa voi keskustella myös mistä tahansa esim. harrastuksiin tai muihin mielenkiinnon kohteisiin liittyvästä aiheesta, mutta jokaisen osallistujan olisi otettava jotain kantaa pääteemaan, vaikka vain jakamalla, reagoimalla tai kommentoimalla.

Kirjoittajasta

uusihisto

uusihisto

Toimitus. KUVA: Kleio, historian jumalatar.

Kirjoita kommenttisi tähän.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.