Totuusfoorumin teemat

Päättynyt aikakausi -totuusfoorumi

Eleanor Roosevelt ja YK:n ihmisoikeuksien julistus. KUVA: Wikimedia Commons
Toinen pääteema
Päättynyt aikakausi -totuusfoorumissa väitellään maailmankatsomuksista, perusarvoista, peruskäsitteistä, aatteellisista auktoriteeteista.

Toiset filosofiset koulukunnat antavat päättynyt aikakausi -käsitteelle suuremman painoarvon kuin toiset. Myös käsitteen kattama ajanjakso saattaa vaihdella eri koulukuntien välillä. – Tällaiset näkemyserot kuuluvat foorumin väittelynaiheisiin.

Me tarkoitamme päättyneellä tai päättymässä olevalla aikakaudella ajanjaksoa, jolloin nykyisten aatteellispoliittisten suuntausten, liikkeiden ja puolueiden maailmankatsomukselliset näkemykset muodostuivat.

Historia ei ala meistä. Filosofian historiassa tärkeimpiä uusia ajatuksia on aina luotu kumoamalla edellisten sukupolvien suurimpien ajattelijoiden keskeisimpiä näkemyksiä siten, että niiden ydin säilyy uudessa muodossa.

Miten etsiä ”totuutta” päättyneestä aikakaudesta? – On etsittävä vastakkaisista, maailman kehitykseen eniten vaikuttaneista aatteista sitä, mikä niissä on kestävää, ja erotettava se siitä, mikä on aikansa elänyttä ja mikä virheellistä. Mitkä nykyiset ongelmat ovat kokonaan uusia, niin ettei niihin löydy vastauksia mistään historian aatteista? Tuollaisen analyysin pohjalta on pyrittävä uuteen kokonaisnäkemykseen.

Päättynyt aikakausi -totuusfoorumilla etsitään vastausta kysymykseen ”miten tähän on tultu?” – Mikä oli olennaista esimerkiksi kapitalismin synnyssä? Miksi siitä on tullut vallitseva yhteiskuntajärjestelmä? Mistä johtui sosialismin nousu ja romahdus viime vuosisadalla? Miten päättyneellä aikakaudella esitetyt ennakoinnit ihmiskunnan tulevasta kehityksestä ovat toteutuneet?

Päättynyt aikakausi -totuusfoorumi on luonteeltaan filosofinen. Se rakentaa siltaa historiasta oppimisen ja poliittisen vaikuttamisen välillä. Se on maailman filosofista muuttamista.

Alkuun » Totuusfoorumin teemat » Päättynyt aikakausi -totuusfoorumi

Kirjoittajasta

uusihisto

uusihisto

Toimitus. KUVA: Kleio, historian jumalatar.

Kirjoita kommenttisi tähän.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.