Totuusfoorumin teemat

Päättynyt aikakausi -totuusfoorumi

Eleanor Roosevelt ja YK:n ihmisoikeuksien julistus. KUVA: Wikimedia Commons
Ensimmäinen pääteema
Historia ei ala meistä. Filosofian historiassa tärkeimpiä uusia ajatuksia on aina luotu kumoamalla edellisten sukupolvien suurimpien ajattelijoiden keskeisimpiä näkemyksiä siten, että niiden ydin säilyy uudessa muodossa.

Miten etsiä ”totuutta” päättyneestä aikakaudesta? – On etsittävä vastakkaisista, aikakauden kehitykseen eniten vaikuttaneista aatteista sitä, mikä niissä on kestävää, ja erotettava se siitä, mikä on aikansa elänyttä ja mikä virheellistä. Mitkä nykyiset ongelmat ovat kokonaan uusia, niin ettei niihin löydy vastauksia mistään historian aatteista? Tuollaisen analyysin pohjalta on pyrittävä uuteen kokonaisnäkemykseen.

Eri filosofiset koulukunnat antavat päättynyt aikakausi -käsitteelle erilaisen painoarvon. Myös käsitteen kattama ajanjakso vaihtelee eri koulukuntien välillä. – Tällaiset näkemyserot kuuluvat foorumin väittelynaiheisiin.

Me tarkoitamme ajanjaksoa, jolloin nykyisten aatteellispoliittisten suuntausten, liikkeiden ja puolueiden maailmankatsomukselliset näkemykset muodostuivat.

Etsimme vastausta kysymykseen ”miten tähän on tultu?” – Mikä oli olennaista esimerkiksi kapitalismin synnyssä? Miksi siitä on tullut vallitseva talousjärjestelmä? Mitä eri vaiheita kapitalismin kehityksessä on ollut? Mistä johtui sosialismin nousu ja romahdus viime vuosisadalla? Miten päättyneellä aikakaudella esitetyt ennakoinnit ihmiskunnan tulevasta kehityksestä ovat toteutuneet?

Päättynyt aikakausi -totuusfoorumi on luonteeltaan filosofinen. Se rakentaa siltaa historiasta oppimisen ja poliittisen vaikuttamisen välillä. Se on maailman filosofista muuttamista.

» Alkuun » Päättynyt aikakausi -totuusfoorumi

Kirjoittajasta

uusihisto

uusihisto

Toimitus. KUVA: Kleio, historian jumalatar.

Kirjoita kommenttisi tähän.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.