Julkaisuja Kirja-arvioita Maailmanhistoria maailmanpolitiikassa Videoita

Pelastuuko Euroopan unioni – kirjauutuus

Pelastuuko Euroopan unioni
Pelastuuko Euroopan unioni -kirja, taustalla Oodia. Kuva: © Uusi historia ry
Matti Puolakka, Pertti Koskela, Heli Santavuori, Pia Länsman

Pelastuuko Euroopan unioni?

EU:n systeemikriisi, aikakauden olemus ja globaaliyhteiskunnan muodostuminen

Kirja on saatavilla nettikirjakaupoista, esim. CDon.comista

Kirja sisältää mm.

Esipuhe
Matti Puolakan elämäntyöstä – lyhyt esittely.

Osa I
EU:n systeemikriisistä

Aikakauden olemuksesta ja demokratian kriisistä; systemaattinen läpikäynti EU:ssa tapahtuneistä lain- ja sopimusten rikkomuksista ja niiden seurauksista; pohdiskelua: mikä pelastaisi EU:n?

Osa II
Ehdotuksemme

Mikä ihminen on? -totuusfoorumin ja väittelysanakirjan esittely; artikkeleita globaaliyhteiskunnan muodostumisesta sekä DiEM25:n manifestin arvostava kritiikki.

Osa III
EU:n itälaajeneminen toteutettiin tärkeimmistä jäsenkriteereistä piittaamatta – esimerkkitapauksena Viro

Vuonna 2007 kirjoitettu tutkimus, joka nyt julkaistaan ensimmäisen kerran. Viron jäsenyysneuvottelut oikeusvaltion osalta on käyty tarkkaan läpi. Vaikka Viro on jonkin verran kyennyt korjaamaan laittomia käytäntöjään, suoritettiin itälaajeneminen saman kaavan mukaan kaikissa ehdokasmaissa. Neuvotteluissa tapahtuneen harhaanjohtamisen seurauksista kärsitään nyt Euroopassa.

Takakannen teksti

Tämän kirjan artikkelit perustuvat suomalaisen filosofin Matti Puolakan (1947-2018) näkemykseen demokratian kriisistä, aikakauden olemuksesta ja ihmiskunnan koko tiestä. Puolakan filosofista elämäntyötä esitellään lyhyesti kirjan alussa.

EU:n systeemikriisi on olemukseltaan laillisuuskriisi. EU:ssa ei toteuteta laillisuusvalvontaa oikeusvaltiolta edellytettävällä tavalla. Se on mahdollistanut lukuisat lakien ja sopimusten rikkomukset, joita kirjassa käydään perusteellisesti läpi.

Tämä näkemys poikkeaa muusta EU-kritiikistä. Ainutlaatuinen on myös vanhempi tutkimus siitä miten EU:n itälaajentuminen toteutettiin jäsenyyskriteereistä piittaamatta, esimerkkinä Viron jäsenyysneuvottelut.

Kriisin ratkaisemiseksi on ensin todettava tapahtuneet vääryydet ja lainrikkomukset ja selvitettävä niiden syyt. Kirjoittajat ehdottavat totuuskomissiota pysyvänä valtioelimenä EU:hun ja sen jäsenmaihin. Se edellyttää oikeusfilosofisen ajattelun kehittämistä tämän ajan uusien haasteiden pohjalta. Sitä varten tarvitaan laajaa, aatehistoriaan ankkuroitua keskustelua yhteiskunnan kaikilla tasoilla niin, että perustuslakeja voidaan muuttaa.

Kirjassa esitellään myös ehdotustamme ainakin osaratkaisuksi EU:n kriisin syvimpien syiden korjaamiseen:

Mikä ihminen on? -totuusfoorumi & väittelysanakirja on ehdotus eettiseen verkostoitumiseen perustuvaksi kansalaisliikkeeksi, somealustaksi ja opintofoorumiksi.

Lukunäytteen

voit katsoa täältä: Pelastuuko Euroopan unioni?

Julkaisija © Uusi historia ry 2019
ISBN: 9789527352021
Pehmeäkantinen, 276 sivua
Ovh: 25 euroa

Pertti Koskelan alustava puheenvuoro EU:n systeemikriisistä

Tämä alustus on pidetty 21.3.2019 Uusi historia ry:n tapaamisessa, ennen kirjan ilmestymistä. Sosiaalifoorumin tilaisuudessa 5.5.2019 Pertti Koskela esitteli EU-näkemystämme filosofiselta kannalta, yhteydessä aikakauden olemukseen ja demokratian kriisin syvimpiin syihin.

About the author

Klio - historian jumalatar. Uusi historia tunnuskuva. Clio

uusihisto

Toimitus. KUVA: Kleio, historian jumalatar.

Kommentoi