Käsitteitä

Poliittinen evoluutio

Poliittinen evoluutio on ihmisyhteiskuntien kehitystä. Yhteiskunnassa on sen kaikkia jäseniä koskevia sääntöjä, vaikka he eivät olisi jokapäiväisen toimeentulon suhteen riippuvaisia toisistaan. Tämä edellyttää jonkinlaista keskusvaltaa ja epäpersoonallisia suhteita ihmisten välillä (”instituutioita”). Yhteiskunnassa eri intressiryhmät taistelevat vallasta, erityisesti mahdollisuudesta vaikuttaa hyödykkeiden jakoon.

Poliittisen evoluution vallitessa yksilöt voivat solmia itsetarkoitukselliseen oikeudentajuun pohjautuvia suhteita keskenään (esieettinen evoluutio), mutta yhteiskuntakehityksen moottorina on välineellinen oikeudentaju.

About the author

Klio - historian jumalatar. Uusi historia tunnuskuva. Clio

uusihisto

Toimitus. KUVA: Kleio, historian jumalatar.

Kommentoi