Väittelysanakirjan formaatti

Puuttuvia ominaisuuksia koodatusta versiosta

Keskeneräinen koodattu versio väittelysanakirjasta on osoitteessa humanpath.fi Sitä voi paitsi katsella, myös kokeilla perustamalla käyttäjätilin.

Seuraavassa luetellaan koodauksesta puuttuvia ominaisuuksia, jotka olisivat välttämättömiä.

Kirjasto

(1) Kategorioissa / teemoissa ei ole linkitystä, mikä hankaloittaa hakutoimintoja. (Tageissa kuitenkin on linkitys)

(2) Kaveri- ja seuraajasysteemi.

(3) Profiilisivuille tulisi tilastoitua käyttäjän aktiviteetit sanakirjassa ja hänen saamansa palaute.

(4) Tarkoitus on, että muut käyttäjät voivat myös antaa puheenvuoroille rahapalkintoja (ks. Käyttäjien mahdollisuus ansaita), mutta tähän tarvittavaa teknologiaa ei vielä ole.

(5) Ilmoitustaulu on tällä hetkellä vain paikka jonne voi jättää lyhyitä tervehdyksiä, eikä se tuollaisena kuulu formaatin ideaan. Tulevaisuudessa siitä rakennetaan haku, jossa käyttäjät voivat etsiä keskustelijoita väittelypaneeleihin tai ilmoittaa omien sivujensa / paikallisosastojensa tapahtumista.

(6) Hakutoiminto on nyt vain yksinkertainen hakusanaan perustuva. Tämäntapaisessa hankkeessa tarvitaan kuitenkin mahdollisimman monipuolinen tarkennettu haku, niin teemojen ja alateemojen, käyttäjien, eri osastojen, niiden keskusteluaktiviteetin yms. suhteen.

(7) Palveluun voi kirjautua kuka vain myös nimimerkillä. Tarvitaan siis teknologia joka mahdollistaa henkilökohtaisen tunnistautumisen salatusti. Nimimerkit on sallittava, sillä kaikki eivät – monista eri syistä – halua aatteellis-poliittisia näkemyksiään julkisuuteen. Tarkoitushan on, että osallistujat voisivat muodostaa ja kehittää nimenomaan aatteellisia näkemyksiään mahdollisimman vapaasti.

(8) Valvontamekanismeja esim. bottien tunnistamiseen on mahdollista rakentaa vasta kun projektilla on riittävää rahoitusta ja hallintoelimet.

Väittelypaneelit

(1) Tarkoitus on että myöhemmin paneelin perustaja voi myös valita keskustelun osanottajat. Heidät voi kutsua joko henkilökohtaisesti tai esittämällä yleisen kutsun ilmoitustaululla.

(2) Paneelin rinnalla voi olla chattifiidi, jossa yleisö voi kommentoida keskustelua.

Käyttäjien omat sivut

(1) Teknisesti olennainen toiminto on käyttäjien mahdollisuus järjestellä sivuston sisältöä – toisin sanoen jäsentää teemaansa alateemoihin, sivuteemoihin. Tämä olisi tärkeätä etenkin henkilökohtaisissa VSK-blogeissa. Tätä varten tarvittaisiin mind-map tyyppinen osasto omille sivuille ja oma kategoriahierarkia.

(2) Tällä hetkellä esim. teemasanakirjoihin ja platformeihin voi kirjoittaa kuka vain VSK:n käyttäjä. Teemasanakirjoihin ei ole mahdollista liittyä jäseneksi. Tarkoitus on, että omien sivujen perustajilla on oikeus päättää, ketkä pääsevät jäseneksi, ketkä saavat julkaista ja ketkä kommentoida.

(3) Omat sivut ja kaikki niiden sisältö on tällä hetkellä julkista. Tarvitaan ominaisuuksia joiden avulla perustajat voivat hallinnoida sivujen ja julkaisujen julkisuutta.

Ihmiskunnan itsetuntemuksen tila -vuosikirja

Tämä puuttuu käyttöliittymän suunnittelusta vielä kokonaan. (Ks. Mitä tulee Worldwatch Instituten vuosiraporttien jälkeen?)

Kielet

Käyttöliittymä on nyt suomen ja englannin kielillä, mutta käyttäjien julkaisut tulevat etusivulle ja kaikkialle (kirjastoon, arkistoon, omille sivuille) millä kielellä vain. Ts. kielet toimivat samaan tapaan kuin Facebookissa. Se ei kuitenkaan tässä projektissa pidemmän päälle käy. Erikieliset versiot pitäisi tehdä erikseen (niin kuin Wikipediassa tai Quorassa), jolloin paitsi käyttöliittymä, niin myös sisältö olisi vain sillä kielellä jonka käyttäjä on valinnut.

Tämä on melko suuri muutos itsessään, joka tullaan toteuttamaan asteittain.

Ulkoasu

Sivuston graafinen ilme on vielä keskeneräinen, eli sekava. Etenkin omien sivujen ulkoasu poikkeaa yleisilmeestä, samoin paneelien, VSK-blogien, platformien ja teemasanakirjojen listaussivut.

Kuvasuhteet ovat paikoitellen vääristyneet.

Ulkoasun yhtenäistäminen on tärkeä tulossa oleva työvaihe, joka parantaa huomattavasti käytettävyyttä.

Kirjoittajasta

uusihisto

uusihisto

Toimitus. KUVA: Kleio, historian jumalatar.

Kirjoita kommenttisi tähän.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.