"Rasismikohu" ja demagogia:

TULE SIVISTÄMÄÄN POLIITTISTA KESKUSTELUA!

Suomi ja maailma tarvitsevat sellaista somealustaa, joka mahdollistaisi hedelmällisen, kaikille mielipiteille avoimen keskustelun voimakkaita intohimoja herättävistä aiheista. Mikään nykyinen somepalvelu ei tähän kykene. Asia on käynyt erityisen selväksi tämän kesän ns. rasismikohuissa.

Uusi historia -yhdistyksellä on ehdotus, jota esittelen jäljempänä tässä artikkelissa. Kutsumme sitä VSK-ideaksi, eli ideaksi Ihmiskunnan tie -väittelysanakirjasta.

JAA 

KUVAT rasismin vastaisesta nollatoleranssi -mielenosoituksesta Helsingissä, heinäkuussa 2023. Uusi historia ry, CC BY.

Kun valhe voittaa aina

Otetaan esimerkki X-Twitteristä: yksi esittää tarkoituksellisen harhaanjohtavan väitteen perustelematta sitä mitenkään. Seuraava sanoo: perustele väitteesi. Ensimmäinen vain jatkaa ja ketjuun ilmaantuu iso liuta hänen kannattajiaan, joista kukaan ei ota kuuleviin korviinsa kehotusta, että väite pitäisi perustella. Miten käy? Päällimmäiseksi jää huuto. Jos keskustelua ei millään tavalla moderoida, niin demagogia voittaa aina. Valhe voittaa.

Kun huutajia on riittävä määrä, samanmieliset saavat siitä hengennostatusta. Syntyy ”me vastaan muut” -efekti: ”Tämä on hienoa, viis tosiasioista.” Tähän liittyy myös vallan tunne, joka syntyy kun joukolla halveksitaan ja alistetaan ”muita”. Rasismi ja syrjintä on luonteeltaan raukkamaista.

Ihmiselle (jokaiselle ihmiselle) on tärkeätä saada omien piirissä tunnustusta, suosiota. Sen vuoksi me-henki useimmiten voittaa omantunnon äänet, jos sellaisia on. Uskon että niitä on. Uskon jopa, että mitä enemmän alitajunta yrittää muistutella, että eiköhän nyt olla puolustamassa valhetta, niin sitä kovemmin täytyy siitä valheesta pitää kiinni. Ainoa mahdollisuus silloin on olla antamatta piiruakaan periksi. Muutenhan koko omakuva romahtaisi.

Tuolla tavalla demagogia toimii. Se on trumpilaisten metodi, ja useiden (vaan ei toki kaikkien) perussuomalaisten metodi. Se on myös Venäjän valtion sotapropagandan metodi omassa maassa omia kansalaisia kohtaan. Tietenkin se on pitkään ollut Suomen Quislingin, Johan Bäckmanin ja MV-lehden metodi.

Sosiaalisessa mediassa on toki myös asiallista keskustelua, mutta lähinnä vain silloin kun jokin erillinen ryhmä tai sivu on keskittynyt yhteen aiheeseen, ja keskustelua käydään pääosin samanmielisten kanssa.

Kärkevää kyllä, vihankylvöä ei

VSK-idealla tavoitellaan somepalvelua, joka estäisi myrkyllisen ilmapiiriin syntymisen ja takaisi ajatteluun innostavan ympäristön.

Nykyistä myrkyllistä keskusteluilmapiiriä kuvaillaan monesti esim. sanoilla ”kärkevä”, ”terävä”, ”räväkkä”, ”kovaa kielenkäyttöä”, ”retoriikkaa” tms. Mutta tuostahan ei ole kysymys. Kysymys on totuudesta ja valheesta. Totuutta voi ja tuleekin puolustaa kärkevästi ja terävästi. Valheelliset väitteet eivät ole teräviä, ne ovat salakavalia, hämääviä ja röyhkeitä. 

VSK:ssa käyttäjiä kehotetaan esittämään asiansa mahdollisimman kärkevästi, niin että oma kanta tulee selkeästi esille. Puolueettomuus toteutuu niin, että samasta aiheesta julkaistaan niin monta puheenvuoroa kuin on tullakseen.

Tavoitteena ei ole yksimielisyys eikä vastaväittäjän vakuuttaminen omista kannoista. Tärkeintä on erimielisyyksien selventäminen ja omien näkemysten syventäminen vastaväitteisiin tutustumalla.

Pertti Koskela: Ihmissuvun, yhteiskunnan ja ihmisen synty – Ehdotus ihmiskunnan uudeksi historiaksi osa 1
Saatavilla mm. Adlibris, Booky, Suomalainen.
Sekä kirjakauppa Rosebud Sivullinen, Helsinki.
Ovh 20 e.
E-kirja saa lisäksi mm. täältä: Ellibs; Amazon.

Käyttäjät kokoavat väittelypaneeleita haluamastaan teemasta. Aloituspuheenvuoroissa täytyy olla edustettuna erilaisia, mieluiten aivan vastakkaisia mielipiteitä. Paneelin vetäjä moderoi niiden pohjalta käynnistyvää keskustelua.

Paneelin vetäjä poistaa keskustelusta häiriköt ja demagogit. Mutta on tärkeätä kehittää myös asiallisten keskustelijoiden väittelytapaa. Vastaväittäjää tulisi kohdella kunnioittavasti ja antaa hänelle tunnustusta aina kun hän on sen ansainnut – yksinkertainen ohje mutta yllättävän vaikea noudattaa. On varottava, ettei vääristele toisen sanottavaa, ja jos niin on päässyt käymään, on asia korjattava. On pysyttävä asiassa, varottava yksipuolisuutta, jne.

Entä sitten ne demagogit, jotka poistettiin paneelista? He voivat mennä muualle nettiin huutelemaan. He voivat myös tässä palvelussa perustaa oman paneelinsa ja kutsua sinne keskustelijoita, jos tunsivat kokeneensa vääryyttä. Tällöin on kuitenkin noudatettava sääntöjä.

Sääntöjen noudattamista valvoo johtoelin, joka ei kuitenkaan itse ota kantaa mihinkään mielipidekysymyksiin.

Tehdään reilusta väittelystä muoti

Tärkeä osa VSK-ideaa on, että hyvät paneelin vetäjät tai reilussa väittelykulttuurissa ansioituneet voivat tienata omien sivujensa mainostuloilla. Ideointia voisi jatkaa pidemmällekin – esim. tunnustuspalkinnot, puoltolauseet apurahoihin tai lainoihin, käyttäjien antamat bonukset jne.

VSK-visio on se, että reilusta väittelytavasta tulee muoti. Se edellyttää että rehellisyys (eikä vain erikoistaidot) olisi tärkeä kriteeri kun ihmisiä valitaan suurta valtaa tai taloudellista hyötyä tuoviin asemiin. Tätä tarkoitamme periaatteella ”palkkaa on maksettava myös oikeudentajun, solidaarisuuskyvyn ja totuudenrakkauden perusteella”. Se miten noita kykyjä mitataan, tulisi olla monipuolisen ja jatkuvan, myös puhtaasti filosofisen keskustelun aiheena. Kunnioitusta erityisesti sille, joka rehdisti kykenee myöntämään virheensä.

Tämä on tietenkin pitkän tähtäimen visio.

Olemme kutsuneet VSK-ideaa myös ilmauksella ”kaikkien puolue” tai ”kaikkien puolueiden jäsenten ja kannattajien opintopiiri”. (Luemme tietysti mukaan myös Perussuomalaiset.)

Tämä tarkoittaa, että VSK-keskusteluihin ovat tervetulleita ihmiset kaikista puolueista. Toivomus vain on, että jokainen toimisi rehellisen keskustelukulttuurin puolesta myös omissa puolueissaan ja järjestöissään.

Tärkeintä ja vaikeinta on puuttua vääryyksiin omassa lähipiirissä, omiensa joukossa. Se onkin ehkä kaikkein korkein aatteellinen haaste nykypäivän ihmiselle. Se on 100-prosenttisesti demagogian vastakohta, ja sitä työtä voi jokainen tehdä milloin vain.

Äärioikeiston suosion taustalla on demokratian kriisi

Demagogia, rasismi ja äärioikeistolainen liikehdintä ovat syntyneet protestina vallassa olevaa poliittista eliittiä vastaan. Globalisaation oloissa perinteisen oikeusvaltion rakenteet ovat joutuneet muutospaineisiin. Hyvinvointivaltiot ovat uhattuina, eikä seuraava sukupolvi enää voi odottaa edes vanhempiensa elintasoa. Rakenteellinen työttömyys uhkaa.

Spekulatiivinen finanssipääoma toimii lain yläpuolella ja usein sitä vastaankin niin että kansalliset päättäjät eivät kykene puuttumaan asioihin, vaikka tahtoisivatkin. Itälaajenemisen seuraukset ja EMU-sotkut viimeistään paljastivat EU:n rakenteissa olevan ”demokratiavajeen”, eli laillisuuskriisin syvyyden.

Demagogis-populistiset puolueet ovat taitavasti kanavoineet epämääräisistä ja monenlaisista syistä aiheutuneen protestimielialan yhteen ylimmäiseen asiaan: maahanmuuttoon, muukalaisvihamielisyyteen, rasismin sallimiseen. Keinona on ollut sivistyneen puhetavan haastaminen muutenkin kuin vain demagogialla. Esiin nousee ”kansanmiehiä” à la Halme tai Hakkarainen. Kun eduskunnassa ”uskalletaan” puhua niin kuin lähiön räkälässä, sekin on koettu virkistäväksi protestiksi poliitikkojen fraaseja vastaan. 

Mutta myös päinvastainen kehitys on käynnissä, seuraavista syistä:

Poliitikkojen ja valtiojohtajien ensisijainen tehtävä on ajaa oman valtion / intressiryhmän etua. Silloin kun sitä on tehty tehokkaasti, on valhetta jossain määrin, joissain tilanteissa pidetty hyväksyttävänä – esim. sisällyksettömiä fraaseja tai yksipuolisuutta, joidenkin olennaisten tosiasioiden sivuuttamista.

Globalisaatiokehitys ja ihmiskuntaa uhkaava itsetuho kuitenkin pakottavat (oikeus)valtioita ja niissä toimivia puolueita uudistumaan. Suhde valehteluun ja lainrikkomuksiin muuttuu. Tämä johtuu siitä, että poliitikkojen on kasvavassa määrin tarkasteltava asioita myös ihmiskunnan kokonaisedun kannalta. Tästä esimerkkinä koronapandemia, pahenevat ilmasto- ja ympäristökriisit ja Venäjän hyökkäys Ukrainaan.

Samalla internet on lisännyt laadullisesti kansalaisten mahdollisuuksia valvoa niin poliitikkoja kuin mediaa. Sosiaalinen media kasvattaa paitsi demagogeja, myös valveutuneita kansalaisia ja kansalaisjournalisteja.

VSK-idean tarkoitus on pureutua myös äärioikeiston nousun juurisyihin, eli demokratian kriisiin ja hyvinvointivaltion kohtaamiin muutospaineisiin globalisoituvassa maailmassa.

Kaikki ehdotuksemme

Saatavilla mm. Adlibris, Booky, Suomalainen.
Sekä kirjakauppa Rosebud Sivullinen, Helsinki.
Ovh 20 e.
E-kirja saa lisäksi mm. täältä: Ellibs; Amazon.

Kommentoi