Lainauksia - Sivilisaatiot

Rauhanomainen Caral ja äitikaupungin etsintä

Esihistoriassa esiintyi lukuisissa paikoissa rauhanomaisia sivilisaatioita. Tunnetuin niistä on Induskulttuuri (Harappa-kulttuuri). Seuraavassa hieman lyhennetty käännös artikkelista, joka kertoo Perun Caralista, ja mm. miten vaikea Caralin löytäjän oli saada muut tutkijat uskomaan että tämä sivilisaatio todella oli rauhanomainen.

Caral – Amerikan mantereen vanhin kaupunki, Labyrinthia -sivusto.

Rauniot olivat niin mahtavat ja ulottuivat niin laajalle alueelle, että jotkut luulivat avaruusolentojen rakentaneet nuo pyramidit jotka kohosivat keskellä Andien erämaata.

Jotkut historioitsijat uskoivat että tuonaikainen monimutkainen yhteiskunta oli syntynyt pelon ja sodan vuoksi. He etsivät merkkejä väkivaltaisuudesta, koska uskoivat juuri sen johtaneen tämän sivilisaation syntyyn. Mutta he eivät kyenneet löytämään pienintäkään sodankäynnistä kertovaa vihjettä. Se oli hämmästyttävää. Vielä vuosia sen jälkeen kun Ruth Shady Solis löysi muinaisen pyramidikaupungin Caralista, Perusta, se yhä hämmästyttää historioitsijoita ympäri maailmaa. Ruth Shadyltä meni monta vuotta ja useita radiohiiliajoituskertoja sen todistamiseen, että Etelä-Amerikan vanhin tunnettu sivilisaatio – vuodelta 2627 eaa – oli paljon vanhempi kuin Harappan laakson kaupungin ja Egyptin pyramidit.

Caral oli lempeä yhteiskunta, joka rakentui kaupankäynnille ja huvituksille.

– Ruth Shady

Arkeologi Solis San Marcosin kansallisesta yliopistost Limasta, etsi tarunomaista arkeologian puuttuvaa lenkkiä – ”äiti-kaupunkia” – kun hän törmäsi Caraliin Perussa joitakin vuosia sitten. Hänen löytönsä oli hämmästyttävä.

Se osoitti, että alueella oli ollut täysin kehittynyt kaupunkisivilisaatio noin 2700 eaa. Arkeologi ja hänen tiiminsä löysivät mahtavan rakennelman: 65 hehtaaria käsittävän keskuksen, johon kuului kuusi suurta pyramidia, monia pienempiä pyramideja, kaksi pyöreää toria, temppeleitä, amfiteattereita ja muita arkkitehtonisia muodostelmia, mm. asuinalueita jotka levisivät erämaahan 23 etäisyydellä rannikosta.

Caralin löytyminen työnsi Amerikan historiaa kauas taaksepäin. Caral on yli 1000 vuotta vanhempi kuin Machu Picchu tai Inkakulttuuri. He rakensivat mahtavia rakennuksia Caralissa satoja vuosia ennen kuin Harappan kuuluisia kastelujärjestelmiä tai Egyptin pyramideja oli edes suunniteltu.

Mutta Ruth Shadyn ei ollut helppo todistaa tätä. Vasta vuonna 2001 Science-lehti raportoi perulaisen arkeologin löydöstä. Ja vaikka hänellä on kovat todisteet tukenaan, hän joutuu silti vakuuttelemaan ihmisille että Caral oli todellakin vanhin kaupunkisivilisaatio maailmassa.

”Ongelmia oli useita, ja useat niistä omassa maassani”, sanoi Ruth Shady ollesaan vierailulla Intiassa. ”Caralin löytyminen haastoi vallalla olevat uskomukset. Jotkut historioitsijat eivät vain halunneet uskoa, että kaupunkikulttuuria olisi ollut Perussa jopa ennen kuin Egyptin pyramidit rakennettiin”, hän sanoi.

Varsinaisesti oli kaksi ongelmaa. Ensinnäkin, vuosikymmenten ajan arkeologit olivat etsineet ”äitikaupunkia” saadakseen vastauksen kysymykseen: mikä aiheutti sivilisaatioiden synnyn?

Historiantutkijat olivat etsineet vastausta tähän kysymykseen Egyptissä, Mesopotamiassa (Irakissa), Intiassa ja Kiinassa. He eivät odottaneet että ensimmäiset merkit kaupunkiasutuksesta löytyisivät Perun erämaasta. Toiseksi, useimmat historiantutkijat uskoivat, että ainoastaan sodan pelko voisi motivoida ihmisiä muodostamaan monimutkaisia yhteiskuntia. Ja koska Caralista ei löytynyt minkäänlaisia sodankäynnin merkkejä – ei puolustusmuureja, ei aseita, ei silvottuja ruumiita, niin heidän oli vaikea hyväksyä Caralia ”äitikapungiksi”.

Tähän saumaan ilmestyi Ruth Shady löytönsä kanssa. ”Tämä paikka on jotain jumalten asumuksen ja ihmisasumuksen välillä”, hän sanoo, ja lisää että Caral oli lempeä yhteiskunta, joka rakentui kaupankäynnille ja huvituksille. ”Tämä merkittävä sivilisaatio perustui puuvillakauppaan. Caral valmisti verkkoja puuvillasta, jotka myytiin rannikolla asuville kalastajille. Caralista tuli kukoistava ja laajeneva kauppakeskus”, hän sanoi.

Caral syntyi kaupasta, ei verenvuodatuksesta. Sodankäynti tuli paljon myöhemmin. Äitikaupunki todistaa tämän: suuret sivilisaatio syntyivät rauhan oloissa.

» Alkuun » Lainauksia - Sivilisaatiot » Rauhanomainen Caral ja äitikaupungin etsintä

About the author

Heli Santavuori

Toimitussihteeri, sivujen toteutus ja ulkoasu. VSK-työryhmä. Muistelmat ja tarinat.
Uuden Suomen blogi
Helin liikuntaoppaat ja muita julkaisuja CDON.comista

1 Comment

 • Wikipedian ristiriitaisuudet

  Englanninkielisen Wikipedian mukaan Caralin löysi jo v. 1948 Paul Kosok. Mutta löytö ei juurikaan herättänyt huomiota aikanaan, koska siellä ei näyttänyt olevan tyypillisiä kädentaidon tuotteita (”aarteita”) joita arkeologit lähinnä Andeilta tuolloin etsivät.

  Edelleen artikkelissa todetaan Caralin rauhanomaisus. Mm. se miten vapaa-ajan kulttuurin on täytynyt kukoistaa: eräästä pyramidista löydettiin 32 condorin ja pelikaanin luista valmistettua huilua ja 37 kauriin ja laaman luista valmistettua kornettia.

  https://en.wikipedia.org/wiki/Caral

  Mutta, osoituksena siitä miten vaikea edelleen on käsittää että rauhanomaisia sivilisaatioita on ollut, on suomenkielisen Wikipedian ristiriitainen esitys:

  “Kaupungista ei ole löydetty merkkejä sodista tai sota-aseista. (…) Caralin tyyppisen keskuksen tarkoitus oli mitä luultavimmin toimia erilaisiin kylvöön ja sadonkorsuudeen sekä päällikön kuolemaan ja sodassa saatuun voittoon ja vastaaviin liittyvänä seremoniapaikkana.”

  https://fi.wikipedia.org/wiki/Caral

Kommentoi