Sivilisaatioiden synty

Noin 10 000 - 5000 vuotta sitten

Esihistorian loppupuolella tapahtui olennainen muutos yhteiskunnan järjestäytymistavassa ja sen tuotantorakenteissa. Maatalouteen siirtymisen myötä työn- ja hyödykkeiden jako laajeni perusryhmien, heimojen, kylien, ammattiryhmien ja lopulta talousalueiden väliseksi. Tuotanto yhteiskunnallistui ja syntyi keskusvalta. Sivilisaatioita oli kahdenlaisia: rauhanomaiset, suhteellisen egalitaariset asukastaajamat ja väkivaltaiset päällikkökunnat, jotka olivat myös luokkayhteiskunnan ensimmäinen muoto.

Sivilisaatioiden syntyä ja olemusta käsitellään kahdessa yhteenvetoartikkelissa:

KUVA: Yksisarvinen kuvattuna Induskulttuurin sinetissä. Biswarup Ganguly, Wikmedia Commons CC BY 3.0

Esihistorian jälkipuoli historianfilosofisena ongelmana

– Hajamietteitä Sivilisaatiolla tarkoitetaan kaikkia pyynti-keräilykulttuurin heimosta seuraavalla tavalla eroavia organisaatioita: Perusyksiköiden, kylien, asuinyksiköiden, määrättyjen keskeisten ammattiryhmien ja talousalueidenkin välille tulee sellaista työnjakoa, mikä olennaisella tavalla...

Esihistorian rauhanomaiset sivilisaatiot

Maanviljelykseen siirtymisen jälkeen eri puolilla maailmaa syntyi rauhanomaisia asukastaajamia kuten Induskulttuuri, Catal Hüyük, Tel Brak ja Tel Hamoukar, Caral eli Norte Chico (Perussa). Asukastaajamat käsittivät tuhansia ihmisiä ja ne menestyivät useita vuosisatoja. Rauhanomaisuudessaan ne...

Lainauksia kirjallisuudesta

Rauhanomainen Caral ja äitikaupungin etsintä

Esihistoriassa esiintyi lukuisissa paikoissa rauhanomaisia sivilisaatioita. Tunnetuin niistä on Induskulttuuri (Harappa-kulttuuri). Seuraavassa hieman lyhennetty käännös artikkelista, joka kertoo Perun Caralista, ja mm. miten vaikea Caralin löytäjän oli saada muut tutkijat uskomaan että tämä...