Sivilisaatioiden synty

Noin 10 000 - 5000 vuotta sitten

Esihistorian loppupuolella tapahtui olennainen muutos yhteiskunnan järjestäytymistavassa ja sen tuotantorakenteissa. Maatalouteen siirtymisen myötä työn- ja hyödykkeiden jako laajeni perusryhmien, heimojen, kylien, ammattiryhmien ja lopulta talousalueiden väliseksi. Tuotanto yhteiskunnallistui ja syntyi keskusvalta. Sivilisaatioita oli kahdenlaisia: rauhanomaiset, suhteellisen egalitaariset asukastaajamat ja väkivaltaiset päällikkökunnat, jotka olivat myös luokkayhteiskunnan ensimmäinen muoto.

Sivilisaatioiden syntyä ja olemusta käsitellään kahdessa yhteenvetoartikkelissa:

KUVA: Yksisarvinen kuvattuna Induskulttuurin sinetissä. Biswarup Ganguly, Wikmedia Commons CC BY 3.0

Lainauksia kirjallisuudesta