Filosofia, aatehistoria Kirjallisuutta

Suomalaisia filosofeja

Linkit johtavat AdLibris -nettikauppaan.

Gylling, Heta, Niinluoto, Ilkka, Vilkko, Risto (toim.): Syy. Gaudeamus 2007.

Kaila, Eino: Persoonallisuus. Otava 1967

Ketonen, Oiva: Eurooppalaisen ihmisen maaimankatsomus. WSOY 1981.

Ketonen, Oiva: Se pyörii sittenkin. WSOY 1975.

Knuuttila, Simo, Manninen, Juha ja Niiniluoto, Ilkka (toim.): Aate ja maailmankuva. Suomen filosofista perintöä keskiajalta vuosisadallemme. WSOY 1979

Manninen, Juha, Vilkko , Risto (toim.): Ajattelun välineet ja maailmat. Kirjoituksia Jaakko Hintikan filosofiasta. Gaudeamus 2009.

Niinluoto, Ilkka: Georg Henrik von Wright. Filosofin elämä – en filosofs liv – a philosopher’s life. Into kustannus 2016.

Niinluoto, Ilkka: Järki, arvot ja välineet. Kulttuurifilosofisia esseitä. Otava 1994

Niinluoto, Ilkka (toim.): Maailman henkinen tila ja tulevaisuus. Otava 2000.

Niiniluoto, Ilkka, Koskinen, Heikki J. (toim.): Wienin piiri. Gaudeamus 2002.

Niiniluoto, Ilkka, Vilkko, Risto, Kuorikoski, Jaakko (toim.): Talous ja filosofia. Gaudeamus 2013.

von Wright, Georg Henrik: Minervan pöllö. Esseitä vuosilta 1987-1991. Otava 1992.

von Wright, Georg Henrik: Filosofisia tutkielmia. Kirjayhtymä 1985.

von Wright, Georg Henrik: Logiikka, filosofia ja kieli. Ajattelijoita ja ajatussuuntia nykyajan filosofiassa. Otava 1975.

Kirjoittajasta

uusihisto

uusihisto

Toimitus. KUVA: Kleio, historian jumalatar.

Kirjoita kommenttisi tähän.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.