Ajatuksia ihmisestä – ihmiseltä joka määritteli ihmisen