Joitakin teoreettisia lähtökohtia puolakkalaiselle historianfilosofialle