Substantiaalinen muutos

Käsitteet

Substantiaalinen muutos

Substantiaalisen muutoksen käsitettä käytti ensimmäisenä Aristoteles. Hän esitti siitä erilaisia luonnehdintoja, joista tässä tukeudumme seuraavaan: Substantiaalinen muutos tapahtuu silloin, kun syntyy ilmiö (tai olio tai prosessi), joka kehittyy omalakisesti: 1) sen kehitystä määräävät sisäiset...