Tuotannon yhteiskunnallistuminen

Käsitteet

Tuotannon yhteiskunnallistuminen

Yhteiskunnallistunut tuotanto tarkoittaa sitä, että elintarviketuotannon perusta, pääosa, ainakin olennaisesti merkitsevä sivuosa tapahtuu yhteiskunnallisesti suunnitellen, organisoiden, tuottaen ja jakaen. Käsitettä ”tuotannon yhteiskunnallistuminen” on yleensä käytetty marxismissa tarkoittamaan...