väittelysanakirjan idea

Rehellisen väittelykulttuurin säännöt

Alustava ehdotus rehellisen väittelykulttuurin säännöiksi. Väittelysäännöt ovat yksi keskustelunaihe projektissa ja niitä on tarkoitus muokata kun aihetta ilmenee. Eettiset keskustelusäännöt Eettisyydellä yhteiskunnallisessa keskustelussa tarkoitamme sitä, että mielipiteenvapaus pyritään takaamaan...

VSK ja liike-elämä

Yrityksille on nykymaailmassa yhä tärkeämpää rakentaa eettistä imagoa. Kaikille mielipidesuuntauksille avoin, demokratiaa, sananvapautta ja oikeusvaltiota puolustava foorumi on erityisen sopiva sponsorointikohde ja mainospaikka. Mielekkäiden keskustelujen luoma käyttäjäuskollisuus on suuri etu...

VSK ja perinteinen media

Internetin ja sosiaalisen median kehitys on järkyttänyt perinteisen median toimintaympäristöä. IT-jätit syövät mainostuloja. Kenen tahansa ulottuvilla on nykyään valtava määrä kotimaista ja kansainvälistä lehdistöä, mikä on vähentänyt maksettuja tilauksia. Uutiset leviävät nopeasti ja niihin on...

VSK ja sosiaalinen media

Mikään sosiaalisen median nykyinen palvelu ei tarjoa riittäviä välineitä järjestää keskustelua niin, että sananvapaus toteutuu eivätkä sen uhkaajat pääse sabotoimaan sitä. VSK on eettisen verkostoitumisen alusta. Käyttäjät oppivat tuntemaan toisensa siltä kannalta, miten itse kukin suhtautuu...

VSK ja yliopistot

Yliopistot voivat hyödyntää VSK:aa käynnistämällä erilaisia tutkimusprojekteja sen pohjalle. VSK:ssa vaalitaan länsimaisen akateemisen perinteen parhaita puolia: tutkimuksen vapaus, sivistynyt keskustelukulttuuri, teemojen jäsentäminen, käsitemäärittelyt, jne. Yliopistojen rooliin ei ole kuulunut...

VSK ja demokratian kriisi

Tutkimusten mukaan aidosti demokraattisten maiden määrä maailmassa vähenee. Kansalaisjärjestö Freedom Housen mukaan vuosi 2019 oli 14. perättäinen vuosi, jolloin ”globaali demokratia” on heikentynyt. Samaan aikaan tyytymättömyys edustuksellista demokratiaa kohtaan kasvaa myös demokraattisissa...

Pääteemana ihmiskunnan tie – miksi ja miten?

Tuhoaako ihmislaji itsensä? Mistä johtuu ihmislajin itsetuhoisuus? Miten ihmiskunta voisi voittaa itsetuhoisuutensa? Tästä teemasta tulee lähivuosina kaikkien aatteellisten ja poliittisten keskustelujen ydin. Mikään suuntaus ei voi väittää, että sillä olisi riittävät vastaukset näihin kysymyksiin...