Vallan hajauttaminen ja inhimilliset perusyhteisöt

Vallan hajauttaminen ja inhimilliset perusyhteisöt

Hierarkkinen fraktionalismi Elinkelpoisen ihmisyhteiskunnan järjestäytymistapaa kuvaamme uuskäsitteellä hierarkkinen fraktionalismi. Silloin ”hierarkkisuus” tulee ymmärtää olennaisesti välineeksi ja fraktionalismi itsetarkoitukseksi, peruspäämääräksi: ”johdon” tärkein tehtävä on varmistaa, että

Lue lisää >>