Vapaa markkinatalous

Modernin maailman taloushistoria

Modernin maailman taloushistoriaa voidaan kutsua myös kapitalismin taloushistoriaksi. Se voidaan kaavamaisesti esittää kolmessa vaiheessa. Kapitalistisen talouden ensimmäinen, esiteollinen ja manufaktuuriteollisuuden vaihe: tavara – raha – tavara Esikapitalistiset tuotantomuodot liittyvät...

Kapitalismin kehitystendenssejä

Kapitalismin syntyessä kylvettiin eettisen evoluution siemeniä ainakin kahdella tavalla. Ensinnäkin: Kapitalismi suuntautui syntyessään vallan keskittämistä vastaan. Kapitalismi syntyi Pohjois-Italian rannikkokaupungeissa. Ne olivat itsenäisiä kauppa- ja teollisuuskeskuksia. Poliittista...