Vastavuoroinen altruismi

Vastavuoroinen altruismi

Vastavuoroinen altruismi on eläinten käyttäytymistä ja esihistoriaa tutkivien tiedemiesten yleisesti käyttämä termi. Se tarkoittaa palvelusten vaihtoa yksilöiden tai yksilön ja yhteisön välillä. Se on välineellistä oikeudentajua, reilun pelin etiikkaa. Vastavuoroinen altruismi edellyttää ja...

Vastavuoroinen altruismi yksilön ja yhteisön välillä

Vastavuoroinen altruismi on reilun pelin etiikkaa. Itsetarkoituksellinen oikeudentaju on eri asia. Kehittyneiden eläinten laumoissa esiintyy vastavuoroista altruismia yksilöiden välillä, mutta ei yksilön ja lauman, parven välillä – ei ainakaan hallitsevana, usein tavattavana periaatteena...

Frans de Waal vastavuoroisesta altruismista

Altruismi ei rajoitu lajiimme. Itse asiassa sen olemassaolo muissa lajeissa ja tästä johtuva teoreettinen haaste synnyttävät sosiobiologian eli nykyisen evolutiiviseen näkökulmaan perustuvan eläinten (myös ihmisten) tutkimuksen. Muiden auttaminen omalla kustannuksella tai itsensä vaarantamalla on...