MLR ja Itu:

Sensuroitua suomettuneessa Suomessa

Vaihtoehtoliike Idun kesäleiriltä - Inari Heinosen maalaus
Filosofinen kävelyretki Vaihtoehtoliike Idun kesäleirillä - Inari Heinosen maalaus 1980.

Itsensä lakkauttaminen oli MLR:n suurin saavutus, sillä se merkitsi astumista yksin tienraivaajan polulle.

– Matti Puolakka

Matti Puolakan historianfilosofia on ihmiskunnan yhdistymisen aikakauden filosofiaa – näin ollen se ei perustu minkään yhteiskuntaluokan tai kansakunnan erillisetuihin vaan on tarkoitettu kaikille lajimme jäsenille.

Sen ensimmäiset herätteet syntyivät kuitenkin jo Puolakan yhteiskunnallisen toiminnan ensimmäisessä vaiheessa, eli hänen johtaessaan marxilais-leniniläisiä järjestöjä (HMLS ja MLR) 1970-luvulla sekä Vaihtoehtoliike Itua 1980-luvulla. Molemmista käytettiin leimaavaa nimitystä “maolaiset”, mikä etenkin Idun kohdalla oli tietoinen valhe.

Mielestämme Neuvostoliitossa oli uusi etuoikeutettu yläluokka noussut valtaan, ja sen virallinen ideologia oli muuttunut marxismin irvikuvaksi. MLR ja Itu olivat suomettumisen pahimpina vuosina ainoat, jotka arvostelivat Neuvostoliiton sisä- ja ulkopolitiikkaa perusteltuihin ja perusteellisiin tutkimuksiin vedoten. Vaadimme keskustelunvapautta, sillä  suomettumisen ja  Neuvostoliiton arvostelun kohdalla sitä ei todellisuudessa ollut kuin hyvin rajoitetusti. 

Vielä 1970-luvulla Kiina herätti länsimaissa paljon kiinnostusta. Älyttömistä piirteistä (esim. henkilöpalvonta, hurmahenkiset joukkokoukset) huolimatta näytti siltä, että byrokratisoitumisen vastainen kampanja siellä  kykenisi estämään sellaisen rämettymisen kuin  Neuvostoliitossa oli tapahtunut. Varsin pian kuitenkin kävi ilmi, että näin ei ollut, vaan kulttuurivallankumous epäonnistui katastrofaalisesti. Puolakka esitti näkemyksensä tuon epäonnistumisen  syistä teoksessa Mikä ihminen on? vuonna 1982.

Teos oli Mao Zedongin ajattelun (ja samalla perinteisen marxilaisen filosofian) systemaattinen kritiikki. Samalla se oli yhteenvetoa niistä ajatuksista, joita oli kehitelty 1970-luvun alusta lähtien MLR:n sisäisissä keskusteluissa. Kritiikki kohdistui aluksi erityisesti marxilaiseen ihmiskäsitykseen, moraalifilosofiaan, estetiikkaan ja historianfilosofiaan, mutta laajeni sitten Idun loppuaikoina koko marxilaisen maailmankatsomuksen ja sosialismin näköalan hylkäämiseen.  

Huomionarvoisinta MLR:ssä oli, miten se erosi kaikesta muusta sen aikaisesta nuorisoradikalismista. MLR oli ainoa, jonka piiristä syntyi uutta ajattelua ja joka filosofisesti pysyi aikakauden murroksen yllättävissä käänteissä mukana. Muut Länsi-Euroopan kiinalaismieliset järjestöt jäivät dogmatismin pauloihin ja katosivat maidensa poliittiselta kartalta kokonaan.

Suomettumisen ajan mielipidesorto pakotti syvälliseen rehellisyyteen ja ennakkoluulottomuuteen ajattelussa. MLR:n keskustelukulttuuri oli laadullisesti rehellisempää kuin missään muussa poliittisessa järjestössä. Kulttuuriharrastukset olivat keskeisellä sijalla, mukaan lukien maailmankirjallisuus, klassinen musiikki, rock-kulttuuri jne. 

Tienraivaajan osa kovan ulkoisen paineen alla vaati myös veronsa, ja historiamme sisältää useita traagisia vaiheita ja tapahtumia.

Uusi historia -yhdistys on käynnistänyt kirjaprojektin, jossa Matti Puolakan elämäkerran yhteydessä kerrotaan perusteellisesti  myös MLR:n ja Idun historia. Seuraavassa joitakin olennaisia puolia tästä vaiheesta, jota voidaan hyvällä syyllä kutsua “puolakkalaisuuden esihistoriaksi”.  

MLR:n ja Idun historiaa

Rehellinen keskustelu­kulttuuri

MLR:n piirissä omaksuttiin Matti Puolakan aloitteesta keskustelukäytäntö, joka oli ainutlaatuinen poliittisissa liikkeissä niin Suomessa kuin kansainvälisestikin – etenkin koska sitä noudatettiin niin johdonmukaisesti ja monipuolisesti.

Read More »

Irti marxismin raameista

Kommentoi