Pertti Koskela ja Matti Puolakka toimituksen palaverissa 2018. KUVA © Uusi historia ry

Toimituksen ja sivuston esittely

Uusi historia -sivujen toimituskunnan muodostaa Uusi historia ry:n hallitus. Vastaava päätoimittaja on Pertti Koskela ja toimitussihteeri Heli Santavuori.

Suomettuneessa Suomessa (1970- ja 1980-luvuilla) kieltäydyimme luomasta uraa niillä ehdoilla, joita silloin oli tarjolla: olisimme joutuneet vaikenemaan suomettumisen kritiikistämme, pidättäytymään Neuvostoliiton arvostelusta (varsinkin kun teimme sen marxilaiselta pohjalta, minkä neuvostojohto koki erityisen vaaralliseksi) ja kieltäytymään Kiinan vallankumouksen kokemusten ja Maon ajattelun asiallisesta arvioinnista ja kritiikistä.

Neuvostoliiton romahdettua mielipidevaino ei vain jatkunut, vaan paheni. Matti Puolakan filosofinen ajattelutyö tehtiin mahdollisimman vaikeaksi ja hänen ystävineen käynnistämänsä tutkimus-, kulttuuri- ja talousprojektit tuhottiin. Meidät haluttiin pyyhkiä pois Suomen historiasta.

Näistä lähtökohdista johtuu, että akateemisessa sivistyksessämme on suuria aukkoja. Editoinneistamme löytyy varmasti paljonkin puutteita ja toivomme, ettei kukaan anna niiden estää näkemästä Matin näkemysten omaperäisyyttä, johdonmukaisuutta ja merkityksellisyyttä.

Matti nojaa yhteenvedoissaan laajaan eri tieteenalojen tutkimusaineistoon. Eri puolilta maapalloa tehdyt esihistorialliset löydöt ovat välttämättömiä ja tärkeitä. Mutta tärkeintä ovat niiden perusteella tehdyt historian- ja yhteiskuntafilosofiaan perustuvat johtopäätökset. Kuten Matti monesti sanoi: ”Ensimmäinen ihminen löytyy ajattelemalla, ei kävelemällä!”

Lähdeviitteet relevanttien tieteenalojen tutkimusaineistoon puuttuvat vielä suurelta osin. Niiden osalta artikkeleita täydennetään vähitellen. Teemme myös erillisiä kirjallisuusesittelyitä, joissa puolakkalainen näkemys rinnastetaan ajankohtaiseen keskusteluun, niin että vertailu käy helpommaksi.

Mikäli löytyy tutkijoita tai opiskelijoita, joita kiinnostaa tehdä opinnäytteitä tai tutkimuksia Matti Puolakan näkemyksen pohjalta, se sopii meille hyvin. Toimitamme mielellämme lisäaineistoa.

Matilla itsellään ei ollut tilaisuutta viimeistellä kirjoituksiaan. Suurin osa hänen arkistostaan on nauhalle ex tempore saneltuja pohdintoja. Hän etsi ajatusta eikä silloin aina välittänyt korjata virheitä, joista hän puhuessaan kyllä oli tietoinen. Ajatukset ovat myös kehittyneet vuosien mittaan, jotkin näkökulmat ja teesit ovat osoittautuneet virheelliseksi, toiset ovat syventyneet. Itse asiassa Matin filosofian kehittely oli jatkuvaa itsekritiikkiä, omien aikaisempien käsitysten kumoamista.

Jos teksti on Matin itsensä editoima, tai vain kevyesti stilisoitu, siitä mainitaan erikseen. Useimmat artikkelit kuitenkin ovat editointeja Matin monista eri puheista ja kirjoituksista. Jotkut artikkelit ovat itsenäisiä tutkimuksia tai puheenvuoroja, mutta silloinkin ne pohjautuvat yhteisiin keskusteluihin ja Matin näkemykseen. Ja vaikka teemme editointia yhteistyössä, kukin kirjoittaja silti vastaa itse muotoiluistaan.

Vaikka me elimme mukana tätä marssia aikakaudesta toiseen, olimme toiminnassa mukana, keskustelemassa ja editoimassa, on tosiasia, että tämä teoria on Matin luoma. Matti toivoi, että muutkin osallistuisivat sen kehittämiseen, mutta niin vain oli, että kaikki teoriaan liittyvät ydinajatukset tulivat yksin Matilta. Usein ne syntyivät tilanteissa, joissa Matti joutui asettumaan ystäviensä asenteita, ennakkoluuloja, skeptiikkaa tai suoranaista sabotointia vastaan. Nämä tosiasiat on dokumentoitu lukuisiin puheisiin ja kirjoituksiin. Matti myös antoi tunnustusta eräille meistä, jotka hänen mielestään keskusteluissa vaikuttivat luovasti ajatusten kehittelyyn. Hän oli tuollaisista asioista omantunnontarkka.

Näin on syntynyt ihmiskäsitys, joka on syvin itseymmärryksemme ohjenuora. Tämä varsin merkillinen ja uskomaton tarina tullaan kertomaan, ja tulevat sukupolvetkin saavat sitä tutkia ja ihmetellä vielä sittenkin, kun meitä ei enää ole.

Toimitukseen saa yhteyttä ao. lomakkeella tai sähköpostilla:

uusihistoria (at) humanpath.net
pertti.koskela (at) kolumbus.fi
heli.santavuori (at) hotmail.fi

Ota yhteyttä!