Totuusfoorumin teemat

Nelikantainen totuusfoorumi

KUVA: Max Pixel.
Johdannoksi
Ihmiskunnan eloonjäämisoppi voidaan tiivistää yhteen Hegelin teesiin: ”Totuus on kokonaisuudessa.”

Valtiot ja puolueet, joiden käsissä ihmiskunnan kohtalo on, eivät ”etsi totuutta” hegeliläisessä mielessä. Puolueet ajavat oman eturyhmänsä etua, valtiot omaa etuaan muita valtioita vastaan. Siinä on niiden olemassaolon oikeutus ja syy. Ne eivät pyri eivätkä voi pyrkiä puolustamaan ihmiskunnan kokonaisetua, etsimään ”koko totuutta”.

Valtioiden keskinäiset kiistat ja poliittiset väittelyt puolueiden ja poliitikkojen välillä ovat siis pohjimmiltaan irrationaalisia, silloinkin kun ne ajavat rationaalisesti oman eturyhmänsä etua. Joskus tuo etu voi myös heijastaa koko ihmiskunnan etua, mutta se on pikemminkin poikkeus kuin sääntö.

Perinteiset kansalaisjärjestöt eivät nekään etsi mainitussa mielessä ”koko totuutta”. Ne ovat aina luonteeltaan ”yhden asian järjestöjä” – silloinkin kun niillä on useita tavoitteita. Näin katsottuna myös kansalaisjärjestöt ovat viime kädessä ”eturyhmiä”.

Totuusfoorumi on kansalaisyliopisto siinä mielessä, että keskustelu ja opiskelu – eli totuuden etsintä – on siinä itsetarkoitus. Se eroaa nykyisistä yliopistoista siinä, että se tarttuu ajan polttavimpiin ja eniten aatteellisia ja poliittisia intohimoja herättäviin aiheisiin.

Väittelysanakirjan formaatti takaa keskustelulle sivistyneen, demokraattisen ja oikeudenmukaisen muodon.

Totuusfoorumin avulla kansalaiset voivat itse luoda valistunutta yleistä mielipidettä, joka painostaa valtioita, puolueita ja kansainvälisiä järjestöjä noudattamaan lakeja ja sopimuksia sekä tekemään ihmiskunnan kokonaisedun kannalta järkeviä päätöksiä.

Foorumi on jaettu neljään, osin toisiinsa lomittuvaan pääteemaan seuraavasti:

» Alkuun » Nelikantainen totuusfoorumi

Kirjoittajasta

uusihisto

uusihisto

Toimitus. KUVA: Kleio, historian jumalatar.

Kirjoita kommenttisi tähän.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.