Miten ihmiskunta käsittää itsensä? Kaikki ihmissuvun olemassaolon kannalta relevantti tieto on uudelleen arvioitava. On alkanut kaikkien arvojen uudelleen arvioinnin aika, kaikkien käsitteiden uudelleen määrittelemisen suuri aikakausi. Tuolla tavalla tulee määritellä aikakauden olemus!
Matti Puolakka: Vain ihmisellä on historia

Uusi historia -yhdistyksen ohjelma

Seuraavassa kaikki ohjelmatekstit sivuillamme. Ohjelmapamfletin voi ostaa myös painettuna kirjasena nettikirjakaupoita, esim. Adlibriksestä hintaan 7,10 euroa. Taitetun pdf-version voit lukea myös täältä.

Peli poikki -mielenosoitus Helsingissä 24.9.2016. LEHTIKUVA / JARNO MELA

Ihmiskunta ensin! Kohti eettistä sivilisaatiota.

Ihmissuvun 2,5 miljoonaa vuotta jatkunut historia on päättymässä. Se voi päättyä kahdella tavalla: joko ihmiskunta tuhoaa itsensä tai löytää keinot yhdistyä itsetuntemuksensa varaan. Silloin uusi historiaamme jatkuu globaaliyhteiskunnassa eli eettisessä sivilisaatiossa.

Tässä ohjelmassa esitämme kaikkein yleisimpiä näkökulmia siihen, miten tähän on tultu, sekä joitakin ehdotuksia tieksi eteenpäin. Tämä on meidän näkemyksemme – mikä on sinun?

Osa 1: Mitä aikaa elämme?

Ohjelma osa 1

Ajan suuri kysymys

Elämme ihmiskunnan yhtenäistymisen aikakautta. Ihmisestä on lajina tullut luonnonvalinnan yksikkö. Se on biologinen tosiasia – mikään muu eläinlaji ei ole sellainen. Ihmiskunta selviytyy tai tuhoutuu yhdessä. Ihmiskuntaa uhkaa itsetuho. Ydinaseet, ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden...

Ohjelma osa 1

Aikakauden vaihtuminen

Sisällys: Maailmantalouden tila Demokratian kriisi – Laillisuuskriisi – Yhteiskunnallisen keskustelun kriisi Kulttuurinen globalisaatio Perusyhteisöt, vieraantuminen ja ”identiteettipolitiikka” Informaatioteknologinen vallankumous on syvällisempi maailmanhistoriallinen käänne kuin sitä...

Ohjelma osa 1

Globaaliyhteiskunnan muodostuminen

Sisällys Globaaliyhteiskunnan perusosat Globaali keskusvalta Valtiot – Valtion olemus – Valtioiden luonteessa tapahtuu muutos Eettinen kansalaisyhteiskunta Kaikki ihmissuvun tähänastiset organisaatiot – olivat ne sitten laumoja, heimoja tai valtioita – ovat suhtautuneet muihin...

Globaaliyhteiskunnan uudet instituutiot

Jos näkemyksemme aikakauden olemukseen ja globaaliyhteiskunnan muodostumiseen on oikeansuuntainen, seuraavat ehdotukset ovat paitsi varteenotettavia, niin välttämättömiä. Toki on huomioitava, että tässä on esitetty vain yleisimmät suuntaviivat. Ne voivat tarkentua vasta kritiikin, keskustelun ja käytännön kokemuksen myötä.
Ohjelma osa 1

Eettinen kansalaisyliopisto

Tähän asti radikaalit yhteiskunnalliset muutokset ovat tapahtuneet tuotantotavassa ja poliittisissa valtarakenteissa. Ihmiskunnan yhtenäistyessä tärkein muutos tapahtuu opetuslaitoksessa. Yliopistouudistus on välttämätön Näkyvin muutos ihmissuvun kehityksessä viimeisten 500 vuoden aikana on ollut...

Osa 2: Mitä on tehtävä?

Eettisen kansalaisyhteiskunnan tehtävänä on rakentaa olemassa olevan yhteiskunnan sisälle, oikeusvaltioperiaatetta puolustaen ja sitä kehittäen, uudentyyppisen yhteiskunnan ideologista päällysrakennelmaa, poliittista valtajärjestelmää ja taloudellista perustaa.

Tätä varten esitämme seuraavat keskustelualoitteet.

Ohjelma osa 2

Ideologiakäsite – palkkaa totuudenrakkaudesta

Ideologia-käsite ja rehellinen väittelykulttuuri Ideologisia ovat sellaiset keskustelun- ja tutkimuksenaiheet, joissa (1) mielipiteitä määräävät tavalla tai toisella edut – todelliset ja kuvitellut, tiedostetut ja tiedostamattomat, aineelliset ja sosiaalipsykologiset – ja jotka (2) heijastavat keskustelijoiden maailmankatsomusta ja elämänarvoja...

Lue lisää

Ohjelman liitteet