Uusi historia ry

Näiden sivujen julkaisija on Uusi historia ry. Yhdistyksen tarkoituksena on sääntöjen mukaan

edistää suomalaisen filosofin Matti Juha Puolakan elämäntyön julkaisemista ja siitä käytävää keskustelua ja tutkimusta Suomessa ja kansainvälisesti sekä liittää se esihistoriaa, historiallista aikaa, filosofian historiaa sekä ihmiskunnan eloonjäämisstrategioita koskevaan uuteen tutkimukseen. Puolakan filosofian syntyhistoria ja siihen liittyen Suomen lähihistoriassa ja nykytilanteessa tapahtuneiden vääryyksien oikaisu kuuluu olennaisesti hänen elämäntyönsä vaalimiseen”.

Matti Puolakka määräsi testamentissaan julkaisu- ja tekijänoikeudet filosofiseen jäämistöönsä Uusi historia ry:lle. Lisäksi hän määräsi että rahavarojen salliessa on perustettava säätiö hänen filosofisen elämäntyönsä pohjalta suoritettavaa tutkimus- ja julkaisutyötä varten. Säätiön puheenjohtajaksi hän nimesi Pertti Koskelan, ja hallituksen jäseniksi samat henkilöt jotka nyt ovat Uusi historia ry:n hallituksessa.

Lue myös:

Toiminta

Yhdistys on järjestänyt toistaiseksi lähinnä pienimuotoisia tapaamisia, joissa keskustelemme paitsi filosofiasta, myös maailmanpolitiikasta, elämästä, kulttuurihistoriasta jne. Julkisia keskustelutilaisuuksia on järjestetty Helsingin Sosiaalifoorumin yhteydessä. Avoimista tilaisuuksista tiedotetaan täällä ja Facebook-sivuillamme.

Julkaisemme sisäisiä lehtiä ja keskustelupalstoja.

Arkistot

Matti Puolakan henkilökohtainen arkisto on Kansallisarkistossa (sekä äänitteiden osalta Kansan arkistossa), ja sen käyttö on luvanvaraista. Matti Puolakan uudempi aineisto viime vuosikymmeniltä on digitaalisena toistaiseksi vain yhdistyksemme omassa hallinnassa.

Kansan arkistossa on myös 1970- ja 80-luvuilta MLR:n ja Idun julkista aineistoa. Ne eivät kuitenkaan anna täyttä kuvaa kyseisten liikkeiden historiasta. Puolakkalaisen teorian varhaisimmat herätteet olivat liikkeen sisäisissä keskusteluissa jo 1970-luvun alusta lähtien. Osa niistä on säilynyt teksti- ja audiomuodossa. Pyrimme täydentämään aukkoja myös muistelmin, historiikein ja haastatteluin.

Lue myös

Yliopistojen tutkijoille ja opiskelijoille

Matti Puolakan filosofinen näkemys tarjoaa tutkijoille ja opiskelijoille innostavan, kartoittamattoman työmaan. Siinä on näkökulmia monen eri tieteenalan peruslähtökohtiin – esim. biologian filosofia, etologia, paleoantropologia, arkeologia, vertaileva sivilisaatiotutkimus, yleinen historia, filosofian eri osa-alueet, filosofian historia, psykologia, sosiologia.

Kiinnostuneet tutkijat voivat ottaa yhteyttä. Toistaiseksi useimmat yhteydenotot ovat koskeneet liikkeemme aivan alkuaikoja, 1960-luvun loppua ja 1970-luvun alkua, mistä olemme tietenkin kiitollisia. Silti ilahtuisimme kovasti jos löytyisi Matti Puolakan universaalihistorian nykyvaiheesta kiinnostuneita tieteentekijöitä. Omat resurssimme tässä suhteessa ovat hyvin vajavaiset.

Lue myös:

 

 

Rahoitusta julkaisutyöllemme ja väittelysanakirjalle

Etsimme rahoitusta Ihmiskunnan tie -väittelysanakirjan käyttöliittymän toteuttamiseksi, erityisesti sellaisilta tahoilta joita kiinnostaa eettisen kansalaismedian edistäminen valeuutisten, trollausten ja huijausten vastustamiseksi.

Yhdistyksen työtä voi tukea myös rahalahjoituksin.

Tilinumero:
FI96 5721 1520 3352 53
BIC OKOYFIHH

Rahankeräyksen lupanumero: RA/2021/1110
Järjestäjä: Uusi historia ry
Yleishyödyllinen yhdistys
Y-tunnus: 2678671-8
Sähköposti: uusihistoria (at) humanpath.net

Kerätyt varat käytetään Matti Puolakan elämäntyön julkaisuun siten kun yhdistyksen säännöissä on esitetty (ks. lainaus artikkelin alussa).

Lue myös:

Uusi historia ry:n hallitus

puheenjohtaja Pia Länsman
varapuheenjohtaja Pertti Koskela
sihteeri Sinikka Littu
Heli Santavuori
Reima Ukura
Päivi Kaunela
Matias Toivainen, k. 6.4.2019.

Lue myös:

 

 

Yhdistykseen saa yhteyttä ao. lomakkeella tai sähköpostilla:
uusihistoria (at) humanpath.net

Ota yhteyttä!