HUOM! Nämä sivut ovat siirtyneet osoitteeseen

humanpath.net

Tältä sivulta kaikki sisäiset linkit (myös ylävalikon linkit) johtavat uuteen osoitteeseen.

Ihmiskunta tarvitsee uutta historiaa


Mikä ihminen on? Miten ihminen eroaa eläimestä? Miksi vain ihmisellä on historia? Voidaanko historiasta oppia? Mistä johtuu ihmiskunnan itsetuhoisuus?

Nykyisin nämä kysymykset asettuvat uudella tavalla. Mikään perinteinen aatesuunta ei ole tyydyttävällä tavalla kyennyt tekemään yhteenvetoa sen enempää päättyneen aikakauden yllättävistä tapahtumista kuin ihmisen syntyhistoriaa tutkivien tieteiden uusista löydöistä.

Elämme ihmiskunnan yhtenäistymisen aikaa. Ihmiskunnan on opeteltava oppimaan omasta historiastaan, yhdistyttävä lajina itsetuntemuksensa varaan, tai ihmiskunta tuhoaa itsensä.

Näillä sivuilla esitellään Matti Puolakan ehdotusta ihmiskunnan uudeksi historiaksi. Artikkelit ovat useimmiten editointeja Matin ex tempore puheista ja keskeneräisistä kirjoituksista. Ks. Toimituksen ja sivuston esittely

TUNNUSKUVA: Clio, historian jumalatar. Maalaus Johannes Moreelse, Wikimedia Commons, PD

Mikä ihminen on? - totuusfoorumi & väittelysanakirja (VSK)

Peli poikki -mielenosoitus Helsingissä 24.9.2016. LEHTIKUVA / JARNO MELA

Tuhoaako ihmislaji itsensä? Tämä on ajan suuri kysymys. Siitä tulee lähivuosina kaikkien ideologisten, poliittisten, taloustieteeellisten ja ekologisten keskustelujen ydin.

Nykyään jokainen vakava ja vastuuntuntoinen puolue, kansalaisjärjestö, tiedeyhteisö ja kansalainen joutuu pohtimaan kriittisesti oman ajattelunsa perusteita, luomaan uudelleen omaa maailmankatsomustaan.

Eri mielipidesuuntausten välinen keskustelu on järjestettävä uudella tavalla. Millään nykyisellä sosiaalisen median palvelulla ei ole välineitä siihen.

Meidän ehdotuksemme on Mikä ihminen on? -totuusfoorumi - eettiseen verkostoitumiseen perustuva uudenlainen somepalvelu ja kansalaisliike, sekä Väittelysanakirjan (VSK) formaatti.


Totuusfoorumin ja Väittelysanakirjan esittelyä omassa osastossaan.

Ihmissuvun tien perusvaiheet

Filosofiselle historiankirjoitukselle kysymys vaihejaosta on olennainen. Tässä ihmissuvun tie on yhteiskunnallisen organisaatiomuodon ja tuotantotavan perusteella jaettu viiteen perusvaiheeseen. Sitä ennen ”Ihmissuvun evolutiiviset juuret” johdattelee siihen millä tavalla ja miksi ihmissuku erkani eläinmaailmasta.

Lopuksi osio, jossa artikkelit käsittelevät yhdessä kaikkia tai useampia perusvaiheita.

Perusvaiheet ja niitä käsittelevät artikkelit löytyvät uudesta osoitteesta etusivulta.

Videoita

Julkaisemme vähitellen Matti Puolakan videoituja alustuksia, niin uudempia kuin vanhempiakin. Ne ovat pienemmälle piirille pidettyjä ex tempore puheita. Pyrimme mahdollisuuksien mukaan lisäämään niihin alaviitteitä ja korjauksia silloin kun selitykset ovat tarpeen, ja julkaisemme puheet myös kevyesti stilisoidussa tekstimuodossa. Myös muita Uusi historia ry:n tapaamisissa pidettyjä alustuksia ja puheenvuoroja julkaistaan vähitellen.

Videot löytyvät uudesta osoitteesta täältä

Filosofian uusi historia ja ihmissuvun tie

Jokaisen aikakauden aatehistoria, erityisesti filosofian historia, kuvastaa ihmiskunnan itsetuntemuksen kehittymistä ja senhetkistä tasoa. Kaikki maailmanhistorialliset aikakaudet ovat kirjoittaneet filosofian historian uudelleen omansa näköiseksi. Niin on tehtävä myös nykyisellä, ihmiskunnan yhtenäistymisen vuosisadalla.

Filosofian historian tärkein osa-alue on historianfilosofia. Se on kaikkien yhteiskuntaa, ihmistä ja historiaa käsittelevien tieteiden kattotiede. – Tässä osiossa on artikkeleita siitä, miten historianfilosofian suurimpia nimiä tulisi hyödyntää alkavan aikakauden haasteiden kannalta. Keräämme tähän myös erilaisia kokonaisesityksiä historiasta, niin filosofian klassikoilta kuin nykykirjoittajilta, sekä muita filosofisia oivalluksia, joita on tarvittu uuden historianäkemyksen luomiseen.

Filosofia-artikkelit uudessa osoitteessa täällä.

Käsitemäärittelyjä

käsitemäärittelyjäUusi näkemys ihmissuvun tiehen on vaatinut myös sekä täysin uusien käsitteiden luomista että olemassaolevien käsitteiden tarkentamista tai uudelleentulkintaa. Artikkeleiden rinnalle keräämme lyhyitä käsitemäärittelyjä, joiden toivomme helpottavan lukemista. Lue lisää...

Kaunokirjallisuus ja ihmisluonto

Ihminen, ihmisyhteiskunta, ihmisen koko historia – nämä ovat tämän ajan pääkysymyksiä, joiden selvittämisessä tarvitaan lukuisia eri tieteenaloja, mutta myös kulttuurihistoriaa, erityisesti kaunokirjallisuutta. Vertaamme ihmissuvun synnystä, esihistoriasta ja historiasta saatua uutta tietoa siihen, mitä kaunokirjallisuuden suurimmat nimet todistavat ihmisluonnosta.

Artikkelit uudessa osoiteessa täällä.