Ihmiskunnan tie -väittelysanakirja (VSK)


Tuhoaako ihmislaji itsensä? Tämä on ajan suuri kysymys. Siitä tulee lähivuosina kaikkien ideologisten, poliittisten, taloustieteeellisten ja ekologisten keskustelujen ydin.

Mikään suuntaus ei voi väittää, että sillä olisi riittäviä vastauksia tähän kysymykseen.

Etsin ihmistä!
- Diogenes

Viimeisten vuosikymmenten tapahtumat ovat yllättäneet kaikkien aatesuuntien kannattajat tavalla tai toisella: sosialismin nousu ja romahdus viime vuosisadalla, finanssikriisi vuonna 2008, EU:n kriisi vuodesta 2010 alkaen, sääntöpohjaisen maailmanjärjestelmän mureneminen jne. Ihminen hallitsee huonosti yhteiskuntansa kehitystä.

Esihistoriatieteiden mullistavat löydöt viime vuosikymmeninä ovat kumonneet lähes kaikki aikaisemmat perusoletukset esim. ihmisen ja eläimen erosta, ihmissuvun ja varsinaisen nykyihmisen synnystä, sotien syistä ja luokkayhteiskuntien muodostumisesta – sanalla sanoen ihmisolemuksesta.

Nykyään jokainen vakava ja vastuuntuntoinen puolue, kansalaisjärjestö, tiedeyhteisö ja kansalainen joutuu pohtimaan kriittisesti oman ajattelunsa perusteita, luomaan uudelleen omaa maailmankatsomustaan.

Eri mielipidesuuntausten välinen keskustelu on järjestettävä uudella tavalla. Mikään sosiaalisen median nykyinen palvelu ei tarjoa riittäviä välineitä järjestää keskustelua niin, että sananvapaus toteutuu eivätkä sen uhkaajat pääse sabotoimaan sitä.

Meidän ehdotuksemme on Ihmiskunnan tie -väittelysanakirja (VSK). Se on tarkoitettu ihmiskunnan itsetuntemuksen orgaaniksi, kaikille maailman ihmisille maailmankatsomuksesta, kansalaisuudesta, etnisestä taustasta, uskonnosta tms. riippumatta.

Tällaista ehdotusta ei olisi voitu tehdä minään aikaisempana aikakautena – nykymaailmassa tämäntapainen foorumi syntyy väistämättä.

VSK - Miten keskustelu järjestetään?

Peli poikki -mielenosoitus Helsingissä 24.9.2016. LEHTIKUVA / JARNO MELA

Väittelysanakirjan käyttöliittymä takaa kiihkeitä intohimoja herättäville keskusteluille sivistyneen, demokraattisen ja oikeudenmukaisen muodon.

Perusidea on yksinkertainen:

Osallistujia rohkaistaan esittämään asiansa mahdollisimman kärkevästi. Samasta aiheesta julkaistaan kirjastossa niin monta kirjoitusta kuin on eriäviä kantoja. Puolueettomuuden takaa se, että eriävät näkemykset ovat esillä rinnakkain.

Käyttäjät kokoavat paneeleja kirjoituksista, jotka edustavat eriäviä, myös aivan vastakkaisia näkemyksiä, ja moderoivat niiden pohjalta käytävää väittelyä.

He voivat perustaa henkilökohtaisen VSK-blogin, platformin samanmielisten kanssa tai johonkin tiettyyn aiheeseen keskittyvän teemasanakirjan.

Pyrkimyksenä ei ole yksimielisyys vaan erimielisyyksien selventäminen ja täsmentäminen – eli se, että osallistujat oppisivat muodostamaan kokonaisvaltaista maailmankuvaa (ja kokonaiskuvaa kustakin aiheesta) mahdollisimman itsenäisesti ja harkitusti.

Tärkeintä eivät ole mielipiteet sinänsä, vaan rehellisen väittelykulttuurin noudattaminen ja mielipiteiden takana vaikuttavien asenteiden tiedostaminen. VSK on väittelyalusta, jossa viisain ja vilpittömin voittaa.

VSK on Matti Puolakan luoma kehikko, jonka perustalta on mahdollista toteuttaa uudentyyppinen somepalvelu.

Tarkempi esittely täällä:

Nelikantainen totuusfoorumi

Ehdotuksemme totuusfoorumista on tarkoitettu toteutettavaksi väittelysanakirjassa, sitten kun se valmistuu - yhtenä platformina toisten joukossa. Toistaiseksi sekä ideasta että sen aihepiiristä voi keskustella täällä sekä Facebook-ryhmässämme.