Valtioyhteiskunnat - historiallinen aika

Noin 5000 vuotta sitten

syntyivät ensimmäiset valtioyhteiskunnat, kaupunkivaltiot. Valtioyhteiskunnat ovat ristiriitaisempi kokonaisuus kuin ihmissuvun aikaisemmat järjestäytymistavat. Valtiot ovat luokkayhteiskuntia. Ne suuntautuvat muita valtioita vastaan. Valtioissa ihmisestä tuli ihmisen pahin vihollinen: ihminen alkoi tuhota itseään. Toisaalta valtioissa syntyivät lait lakeina. Valtiot pystyvät parhaimmillaan harmonisoimaan luokkaristiriitoja ja rakentamaan rauhanomaisia suhteita muihin valtioihin. Valtioyhteiskunnista alkoi kehitys kohti ihmislajin yhtenäistymistä.

KUVA: Ludvig XIV kerrotaan sanoneen: "Valtio olen minä". Kuolinvuoteellaan hän kuitenkin sanoi: "Minä poistun, mutta valtio säilyy aina". Hyacinthe Rigaud’n maalaus. wartburg.edu, PD Wikimedia Commons.

Kaupunkivaltioiden synty

Modernin maailman historia

Käsitteitä