Lainauksia - Filosofia

von Wright filosofian tulevaisuudesta

Suuret siirtymät filosofian keskuksessa ovat signaaleja yleisen kulttuuri-ilmaston muutoksista, jotka puolestaan heijastavat poliittisten, taloudellisten ja sosiaalisten olosuhteiden muutoksia. Se optimistinen mieliala ja edistysusko, jota tieteen ja teknologian kehitys on pitänyt yllä ja joka on ollut valistuksen ajalta saamaamme perintöä, on syrjäytymässä ja sen tilalle on tulossa synkempi tunnelma, jossa sivilisaatiomme perusteita ja saavutuksia tutkitaan itsekriittisellä tavalla. Ainoakaan yritys aikamme filosofian yleistilanteen kartoittamiseksi ei voi olla panematta merkille tätä ja pohtimatta sen merkitystä.

En yritä ennustaa, mitkä tulevat olemaan kolmannen vuosituhannen ensimmäisen vuosisadan johtavat filosofiset suuntaukset. Luulen kuitenkin, että ne ovat toiset kuin tämän vuosisadan suuntaukset ja että logiikka ei ole yksi niistä. Jos olen oikeassa, 20. vuosisata tulee erottumaan nykyistä selvemmin yhdeksi logiikan kultaiseksi aikakaudeksi niiden ihmishengen vaihtelevien muotojen historiassa, joita kutsumme filosofiaksi.

Georg Henrik von Wright:
Minervan pöllö. Esseitä vuosilta 1987-1991
Otava 1992

» Alkuun » Lainauksia - Filosofia » von Wright filosofian tulevaisuudesta

About the author

Klio - historian jumalatar. Uusi historia tunnuskuva. Clio

uusihisto

Toimitus. KUVA: Kleio, historian jumalatar.

Kommentoi