Väittelysanakirjan formaatti

Väittelysanakirjan formaatti

KUVA: Pxhere
Totuusfoorumin idea ja Väittelysanakirjan (VSK) formaatti on Matti Puolakan kehittämä. Vaikka ne perustuvat hänen filosofiseen näkemykseensä, niitä voidaan kannattaa ja perustella myös muista lähtökohdista käsin, eikä osallistuminen tietenkään edellytä Matin filosofian minkään osa-alueen allekirjoittamista. Tämä projekti on tarkoitettu kaikille maailman ihmisille, jotka haluavat väitellä reilusti ihmiskunnan kohtalonkysymyksistä.

Totuusfoorumin keskusteluissa on tarkoitus käyttää VSK-formaattiin perustuvaa käyttöliittymää ja teknologiaa. Keskeneräinen koodattu versio on katsottavissa täällä: humanpath.fi. Luetteloa puuttuvista ominaisuuksista täällä:

Ymmärtääksemme VSK-formaatti sopii myös muihin projekteihin kuin totuusfoorumiin. Etsimme rahoitusta sen koodaamisen jatkamiseen, johon meillä tällä hetkellä ei ole varaa. Seuraavassa formaatin peruspiirteiden lyhyt esittely:

1. VSK-kirjasto

Käyttäjätilit

 • yksityishenkilöt vain yksilönä ja omalla nimellä. Käyttäjillä on profiilisivut, jonne voi ladata kuvan ja vapaamuotoisen esittelyn.
 • yhteisöt, kuten valtiot, puolueet, järjestöt, yritykset, laitokset, virastot voivat luoda omia esittelysivujaan, mutta keskusteluihin voi osallistua vain omalla nimellä ja yksilönä.

Väittelypaneeleihin tarkoitetut puheenvuorot

Nämä puheenvuorot jakautuvat aiheketjuihin. Käyttäjä voi perustaa uuden aiheketjun tai julkaista kantansa jossakin olemassaolevassa aiheketjussa. Samassa aiheketjussa olevista puheenvuoroista kuka vain voi helposti perustaa väittelypaneelin.

Samassa aiheketjussa puheenvuorot ovat automaattisesti saman pituisia. Puheenvuoroissa on pituusrajoitukset seuraavasti:

 • Mikroteesit – 350 merkkiä / 2 minuuttia
 • Teesit – 3500 merkkiä / 10 minuuttia
 • Artikkelit. Edellisiä laajemmat puheenvuorot, joiden enimmäispituus on kuitenkin rajattu esimerkiksi 20 liuskaksi / tunniksi.

Käyttäjät voivat jakaa kaikkia aiheketjuissa olevia puheenvuoroja myös omille sivuilleen. Väittelypaneelien linkkejä voi myös jakaa omille sivuille.

Vapaamittaiset puheenvuorot omilla sivuilla

Käyttäjä, joka on perustanut henkilökohtaisen VSK-blogin tai liittynyt johonkin platformiin tai teemasanakirjaan, voi julkaista myös vapaamittaisia puheenvuoroja. Näitä julkaisuja ei kuitenkaan voi käyttää väittelypaneelien aloituspuheenvuoroina eikä niitä voi jakaa muille sivuille muuten kuin linkittämällä.

Peukutuksilla arvioidaan paitsi mielipidettä, myös väittelykulttuuria.

2. Väittelypaneelit

Kuka tahansa voi perustaa paneelin / paneeleita. Niillä on seuraavat erityispiirteet:

 • Paneelissa on 1-4 aloituspuheenvuoroa. Toivomus on, että niissä olisi edustettuna erilaisia, myös aivan vastakkaisia näkemyksiä käsiteltävästä aiheesta.
 • Aloituspuheenvuorot valitaan samasta aiheketjusta.
 • Aloituspuheenvuorojen pituus on rajattu (ks. yllä).


Paneelin perustaja

 • valitsee aloituspuheenvuorot
 • moderoi keskustelua: valvoo, että keskustelu pysyy asiallisena, jäsentää keskustelua, päättää paneelin jakamisesta alateemoihin ja/tai lopettamisesta
 • erottaa tarvittaessa häiriköivän keskustelijan.

3. Käyttäjien omat sivut

Käyttäjien omia sivuja on kolmenlaisia:

 • Teemasanakirjat keskittyvät nimensä mukaisesti johonkin rajattuun aiheeseen. Perustajana voi olla yksityishenkilö, ryhmä tai järjestö.
 • Platformit ovat samanmielisten yhteenliittymiä. Ne voivat perustua esimerkiksi puolue- tai vaaliohjelmaan, tieteellisen koulukunnan katsomuksiin tai johonkin yksittäiseen mielipiteeseen.
 • Henkilökohtaiset VSK-blogit ovat yksityishenkilön perustamia sivustoja. Henkilökohtainen VSK-blogi on kooste käyttäjän tärkeinä pitämistä asioista niin maailmankatsomuksellisten kysymysten, päivänpolitiikan kuin kulttuurin ja harrastusten alalta.

Omien sivujen sisältöjä on voitava järjestää paitsi luomalla omaa kategoriahierarkiaa, myös mind map -tyyppisellä sovelluksella. Tarkoituksena on muodostaa kokonaista maailmankuvaa niin, että tärkeimmät asiat nousevat esille, pääteemat on jaettu alateemoihin ja ala-ala-teemoihin sekä niin, että käytetyt käsitteet on mahdollisuuksien mukaan myös määritelty.

Omien sivujen perustajat moderoivat keskustelua ja vastaavat siitä, että asiattomat kommentit ja häiriköt poistetaan keskustelusta.

Sivuille voi kerätä aineistoa VSK-kirjastosta: väittelypaneeleita, yksittäisiä puheenvuoroja samoin kuin ulkopuolisia linkkejä, lukulistoja jne.

Omat sivut voivat harjoittaa julkaisutoimintaa ja järjestää elävän elämän tilaisuuksia, webinaareja ja opintokursseja sekä käyttää sivujaan myös liiketoimintaan.

Käyttäjien mahdollisuus ansaita

Tämä periaate kuuluu olennaisena Mikä ihminen on? -totuusfoorumiin, mutta sen mahdollistava teknologia on myös olennainen osa VSK-formaattia. Lainaus Totuusfoorumi -kansalaisliike-ehdotuksesta:

Totuusfoorumissa käyttäjät saavat valtaosan omien sivujensa mainostuloista. (Tosin käynnistysvaiheessa mainostulot menevät projektin ylläpitoon. Myöskään teknologiaa joka mahdollistaa tämän periaatteen, ei vielä ole olemassa. Se on kuitenkin eräs keskeinen tavoite, ja periaate, jota ei voi muuttaa.)

Tällöin käyttäjä, joka puolustaa asiallisesti jotain tärkeänä pitämäänsä näkemystä ja joka taitavasti moderoi keskustelua, voi ansaita hyvin. Tämä mahdollisuus on tarjolla yhtä hyvin kirjoittamiseen tottumattomille kansanihmisille kuin ammattijournalisteille.

Toinen esimerkki: Ruusunappia painamalla lukija lahjoittaa kirjoittajalle jonkin summan (esim. 5 senttiä, euron, 10 euroa tai huomattavasti isomman summan), koska arvostaa hänen kirjoitustaan. Tällaisia nappeja on jokaisen käyttäjän kaikissa puheenvuoroissa.”

Kirjoittajasta

uusihisto

uusihisto

Toimitus. KUVA: Kleio, historian jumalatar.

Kirjoita kommenttisi tähän.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.