Yhdistyvä ihmiskunta

1900-luvun loppupuolella


alkoi kehitys kohti uutta aikakautta ja globaali­yhteis­kuntaa. Ihmisestä tuli lajina luonnon­valinnan yksikkö: ihminen saattoi tuhota itsensä lajina (ydinaseet, ilmastonmuutos). Selviytyäkseen ihmiskunnan on yhdistyttävä lajina itsetuntemuksensa varaan. Siinä on ihmiskunnan ainoa eloonjäämisoppi.

Globaaliyhteiskunnan juuret ovat demokraattisissa oikeusvaltioissa ja toisaalta kansainvälisen oikeuden kehityksessä. Oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan tietoisista yksilöistä muodostuu eettinen kansalaisyhteiskunta, joka johtaa keskustelua historian opetuksista ja pakottaa valtiot ja puolueet ottamaan oppia niistä. Ihmissuvun historian tärkein opetus: ”Palkkaa on maksettava myös ja lopulta ennen kaikkea totuudenrakkauden perusteella.”

KUVA: Pixabay

Palkkaa totuudenrakkaudesta!

Ihminen tarvitsee ihmisoikeuksia suojaksi yksilö- ja ryhmäkäyttäytymistään säätelevää apinaihmisen geenipoolia vastaan. Ihmisoikeudet toteutuvat yhteiskunnassa siinä määrin, kuin on mahdollista keskustella oikeudenmukaisesti siitä, millainen on oikeudenmukainen yhteiskunta, millaisia ovat säännöt...

Kohti globaaliyhteiskuntaa

Globaaliyhteiskunta ei ole utopiaa, vaan se on jo alkanut muodostua silmiemme edessä. Globaaliyhteiskunnan määritteleminen, käsitteellistäminen, ei ole haavekuvien maalailua vaan empiiriseen aineistoon perustuvaa filosofista yleistämistä. Seuraavassa piirteitä, jotka kuvastavat syntymässä olevaa...

Mitä tulee Homo-suvun jälkeen?

Tämä käynee jatkoksi puheelle Ihmisen määritelmä – osa 2, joka loppui sivilisaatioiden syntyyn. HUOM! Puheessa Matti sanoo, että ihonväri muuttuu neljässä vuodessa – tarkoittaa tietenkin 4000 vuodessa. Voidaanko me laittaa otsake ”Mitä tulee Homo-suvun jälkeen?” Tää kysymys on nyt...

Kapitalistisen talouden kolmannesta vaiheesta

Monthly Review’n perustajiin kuulunut marxilainen taloustutkija Paul M. Sweezy julkaisi vuonna 1966 yhdessä Paul Baranin kanssa teoksen Monopolipääoma. Teosta pidettiin hyvin suuressa arvossa kaikkien eri suuntauksia edustavien marxilaisten keskuudessa. Vuonna 1991 hän totesi itse teoksensa...

DiEM25:n manifestin kritiikkiä

Johdanto Yhteisrintaman ohjelman olisi kyettävä kokoamaan kaikki mahdolliset voimat määritellyn tavoitteen taakse. Yhteisrintaman ohjelman pitäisi olla mahdollisimman suppea ja mahdollisimman täsmällinen. Siihen on sisällytettävä vain kaikkein välttämättömin. Ylimääräinen ei ole vain turhaa vaan...