Yliopistouudistus

Väittelysanakirja (VSK)

VSK ja yliopistot

Yliopistot voivat hyödyntää VSK:aa käynnistämällä erilaisia tutkimusprojekteja sen pohjalle. VSK:ssa vaalitaan länsimaisen akateemisen perinteen parhaita puolia: tutkimuksen vapaus, sivistynyt keskustelukulttuuri, teemojen jäsentäminen, käsitemäärittelyt, jne. Yliopistojen rooliin ei ole kuulunut...