Mikä ihminen on? -totuusfoorumi


Tuhoaako ihmislaji itsensä? Tämä on ajan suuri kysymys. Siitä tulee lähivuosina kaikkien ideologisten, poliittisten, taloustieteeellisten ja ekologisten keskustelujen ydin.

Mikään suuntaus ei voi väittää, että sillä olisi riittäviä vastauksia tähän kysymykseen.

Etsin ihmistä!
- Diogenes

Nykyään jokainen vakava ja vastuuntuntoinen puolue, kansalaisjärjestö, tiedeyhteisö ja kansalainen joutuu pohtimaan kriittisesti oman ajattelunsa perusteita, luomaan uudelleen omaa maailmankatsomustaan.

Eri mielipidesuuntausten välinen keskustelu on järjestettävä uudella tavalla. Demagogia, vihapuhe ja valeuutiset ovat uusi uhka sananvapaudelle demokraattisissa maissa. Mikään sosiaalisen median nykyinen palvelu ei tarjoa riittäviä välineitä järjestää keskustelua niin, että sananvapaus toteutuu eivätkä sen uhkaajat pääse sabotoimaan sitä.

Meidän ehdotuksemme on Mikä ihminen on? -totuusfoorumi. Ehdotuksessa on kolme osaa:

(1) Totuusfoorumin viisi pääteemaa/osastoa
(2) Somealusta ja keskustelun järjestäminen: väittelysanakirjan formaatti (VSK-formaatti)
(3) Eettiseen verkostoitumiseen perustuva kansalaisliike.

Tällaista ehdotusta ei olisi voitu tehdä minään aikaisempana aikakautena – nykymaailmassa se on välttämättömyys.

Totuusfoorumi on tarkoitettu demokraattisiin valtioihin, joissa yleensä ottaen vallitsee sananvapaus. Jokaisessa maassa organisaatio noudattaa maan lakeja ja viranomaisten päätöksiä. Taisteluun kansalaisvapauksista totalitaristisissa maissa on olemassa muita, tehokkaampia keinoja. Siellä totuusfoorumi vaikuttaa korkeintaan esimerkillään.

Toivomme sekä itse ideaa että sen toteuttamistapoja ja -mahdollisuuksia koskevaa palautetta. Sitä voi esittää kommenttilomakkeilla jokaisen osa-artikkelin alla.

Totuusfoorumin viisi pääteemaa

Totuusfoorumissa ei punnita vain faktoja tai yksittäisiä argumentteja yksittäisistä aiheista. Siellä etsitään kokonaistotuutta ihmiskunnan kohtalonkysymyksistä. Sen vuoksi foorumi on jaettu viiteen pääteemaan seuraavasti:

Miten keskustelu järjestetään: väittelysanakirjan formaatti

Peli poikki -mielenosoitus Helsingissä 24.9.2016. LEHTIKUVA / JARNO MELA

Vain ihminen väittelee siitä, mikä on totuus. Totuusfoorumissa erilaiset totuudet iskevät ankarasti yhteen. Väittelysanakirjan formaatti (VSK-formaatti) takaa tuolle keskustelulle sivistyneen, demokraattisen ja oikeudenmukaisen muodon.

Perusidea on yksinkertainen:

Osallistujia rohkaistaan esittämään asiansa mahdollisimman kärkevästi. Samasta aiheesta julkaistaan kirjastossa niin monta kirjoitusta kuin on eriäviä kantoja. Puolueettomuuden takaa se, että eriävät näkemykset ovat esillä rinnakkain.

Käyttäjät kokoavat paneeleja kirjoituksista, jotka edustavat eriäviä, myös aivan vastakkaisia näkemyksiä, ja moderoivat niiden pohjalta käytävää väittelyä.

He voivat perustaa henkilökohtaisen VSK-blogin, platformin samanmielisten kanssa tai johonkin tiettyyn aiheeseen keskittyvän teemasanakirjan.

Pyrkimyksenä ei ole yksimielisyys vaan erimielisyyksien selventäminen ja täsmentäminen – eli se, että osallistujat oppisivat muodostamaan kokonaisvaltaista maailmankuvaa (ja kokonaiskuvaa kustakin aiheesta) mahdollisimman itsenäisesti ja harkitusti.

Tärkeintä eivät ole mielipiteet sinänsä, vaan rehellisen väittelykulttuurin noudattaminen ja mielipiteiden takana vaikuttavien asenteiden tiedostaminen. VSK-formaatti on väittelyalusta, jossa viisain ja vilpittömin voittaa.

VSK-formaatti on Matti Puolakan luoma kehikko, jonka perustalta on mahdollista toteuttaa uudentyyppinen somepalvelu. VSK-formaatista voi kehittää ohjelmiston, jota myös muut toimijat voisivat käyttää omiin projekteihinsa.

Lue lisää: