Arvolaki

1980-luku

Marxilaisen talousteorian kritiikkiä

  Tästä artikkelista Matti teki useita luonnoksia, useimmat vuonna 1987. Seuraavassa myöhemmin hieman stilisoitu versio.   I Marxilainen talousteoria on analyysia kapitalismista Marxilainen kansantalousteoria on teoriaa kapitalismista, mutta samalla se on teoriaa luokkayhteiskuntien koko...