Hierarkkinen fraktionalismi

Käsitteet

Hierarkkinen fraktionalismi

Hierarkkinen fraktionalismi on puolakkalainen uuskäsite, jolla tarkoitamme seuraavaa: Yhteiskunta ei voi organisoitua ilman jonkinlaista hierarkkisuutta, keskitettyä johtoa. Ihmisyhteisön myötäsyntyinen tendenssi on ollut laajentua yhä monimutkaisemmiksi organisaatioiksi. Mitä laajempi yhteisö on...