Informaatioteknologinen vallankumous

Yleistä

Modernin maailman taloushistoria

Modernin maailman taloushistoriaa voidaan kutsua myös kapitalismin taloushistoriaksi. Se voidaan kaavamaisesti esittää kolmessa vaiheessa. Kapitalistisen talouden ensimmäinen, esiteollinen ja manufaktuuriteollisuuden vaihe: tavara – raha – tavara Esikapitalistiset tuotantomuodot liittyvät...