Kateus

Kataluuden osuus ihmissuvun synnyssä

Kädellisten tutkijat, paleoantropologit ja antropologit ovat viimeisen noin 50 vuoden aikana osoittaneet vakuuttavasti, että ihmisen (kuten muiden kädellisten) älykkyys ei ole johtunut pystyasennosta eikä työkalujen valmistamisesta, vaan sosiaalisista kyvyistä. Tällöin painotetaan ihmisten kykyä...

La Rochefoucauld kateudesta, hyvästä ja pahasta

Otteita teoksesta La Rouchefoucauld, Mietelmiä, Karisto 1994. Kirjaa on saatavilla kirjastoista ja antikvariaateista. Ihmiset eivät ole ainoastaan taipuvaisia unohtamaan heille tehdyt hyvät työt tai heitä kohdanneet loukkaukset: vieläpä vihaavat he niitä, joille he ovat kiitollisuuden velkaa, ja...

Vastavuoroinen altruismi yksilön ja yhteisön välillä

Vastavuoroinen altruismi on reilun pelin etiikkaa. Itsetarkoituksellinen oikeudentaju on eri asia. Kehittyneiden eläinten laumoissa esiintyy vastavuoroista altruismia yksilöiden välillä, mutta ei yksilön ja lauman, parven välillä – ei ainakaan hallitsevana, usein tavattavana periaatteena...