Sumer

Sumer: Kerjäläistulva synnyttää imperiumin

Matti Puolakan näkemyksen mukaan luokkayhteiskunnat syntyivät siellä, missä perusyksiköt menettivät taloudellisen omavaraisuutensa. Sumerin kehitys on tässä suhteessa tyypillinen, ja se on erittäin selkeästi kuvattu seuraavassa pitkähkössä otteessa Simo Parpolan kirjoituksesta. Sumeriin...

Sumerin luonnonoloista n. 5000 v. eaa

Sumeri oli uutta, vasta äskettäin Persian lahdesta esiin kohonnutta maata, joka oli muodostunut noiden kahden joen [Eufratin ja Tigriksen] mukanaan kuljettamasta lietteestä. Se oli yhä suunnattomien suoalueiden peitossa, jotka kasvoivat tiheää kaislikkoa ja joilla siellä täällä oli kuivia hiekka...

Kaupunkivaltioiden synty loi edellytykset riistolle

Mesopotamian pohjoisosissa oli n. 8000 vuotta sitten lukuisia rauhanomaisia kaupunkeja. Ne olivat suhteellisen tasa-arvoisia uskonnollisia asukastaajamia, joiden keskusyksikkönä oli ”kaupunki” – viljan varastointitilat, keskusaukio ja temppelit. Keskusta ympäröivien alueiden talonpoikia ei ollut...