Kapitalismi

Kapitalistisen talouden kolmannesta vaiheesta

Monthly Review’n perustajiin kuulunut marxilainen taloustutkija Paul M. Sweezy julkaisi vuonna 1966 yhdessä Paul Baranin kanssa teoksen Monopolipääoma. Teosta pidettiin hyvin suuressa arvossa kaikkien eri suuntauksia edustavien marxilaisten keskuudessa. Vuonna 1991 hän totesi itse teoksensa...

Yleistä

Modernin maailman taloushistoria

Modernin maailman taloushistoriaa voidaan kutsua myös kapitalismin taloushistoriaksi. Se voidaan kaavamaisesti esittää kolmessa vaiheessa. Kapitalistisen talouden ensimmäinen, esiteollinen ja manufaktuuriteollisuuden vaihe: tavara – raha – tavara Esikapitalistiset tuotantomuodot liittyvät...

Yleistä

Kapitalismin kehitystendenssejä

Kapitalismin syntyessä kylvettiin eettisen evoluution siemeniä ainakin kahdella tavalla. Ensinnäkin: Kapitalismi suuntautui syntyessään vallan keskittämistä vastaan. Kapitalismi syntyi Pohjois-Italian rannikkokaupungeissa. Ne olivat itsenäisiä kauppa- ja teollisuuskeskuksia. Poliittista...