Aristoteleen määrittelytapa

Käsitteet

Aristoteleen määrittelytavasta

Aristoteleen mukaan ilmiöitä määriteltäessä ja luokiteltaessa tärkeintä on selvittää ensin, mihin ryhmään ilmiö tai olio kuuluu, ja sen jälkeen se, mikä tässä nimenomaisessa oliolajissa on erottava piirre, differentia spesifica, muihin tämän ryhmän oliolajeihin nähden. Aristoteleen määrittelytavan...