Ateenan ihme

Aristoteleelle polis oli yhteiskunta, jossa ihmisten eettisyyteen ja oikeudenmukaisuuteen pohjautuva yhteenliittyminen oli itsetarkoitus. Aristoteleelle polis oli ihmislajin historian päämäärä. Paluu Aristoteleen poliksen perusajatukseen on mitä ajankohtaisin asia, niin teoriassa kuin käytännössäkin.