Ihmisen ja yhteiskunnan synty

Noin 60 000 vuotta sitten

Luonnonolojen vaikeutuessa jotkin Homo sapiens -populaatiot ryhtyivät pysyvään yhteistyöhön keskenään. Näin syntyi metsästäjä-keräilijöiden heimo. Kutsumme sitä protoyhteiskunnaksi.

Syntyi oikeusäly ja inhimillinen tietoisuus, mitä osoittavat symbolit, taide, innovatiivinen teknologia ja kyky sopeutua hyvin erilaisiin oloihin. Merkkejä siitä on jo varhaisemmaltakin ajalta. Mutta verrattuna aikaisempaan, noin 2,5 miljoonan vuoden kehitykseen, muutos oli niin dramaattinen ja nopea, ettei sitä voida selittää millään satunnaisella geenimutaatiolla.

Erillisiä perusvaiheita Videoita

Savannilla syntyneet

Otto Toivaisen alustus Uusi historia -yhdistyksen tapaamisessa 15.11.2021 Aiheena tässä alustavassa puheenvuorossa on Marjorie Shostakin teos “Nisa-Kung-naisen tarina”. Teos on vuodelta 1971, mutta edelleen ajankohtainen.  1960- ja 70-luvuilta lähtien niin paleoantropologisessa...

Ihmisen ja yhteiskunnan synty

Ihmisluonto ja sodat

Pertsa Koskelan alustus sotien sosiaalipsykologisista syistä. Monet filosofit ja tutkijat allekirjoittavat sen näkemyksen, että ihminen kykenee niin sotaan kuin rauhanomaiseen yhteistyöhönkin. Molemmat puolet kuuluvat ihmisluontoon. Mutta mikä on se nimenomainen sosiaalipsykologinen syy, joka...

Erillisiä perusvaiheita

Tutkijat nykyihmisen synnystä

Useimpien ihmisen syntyä tutkivien tutkijoiden mukaan ihmisen kehityksessä tapahtui mullistus n. 70000 – 50000 vuotta sitten, paljon myöhemmin kuin anatomisesti täysin kehittynyt nykyihminen (Homo sapiens) oli ilmaantunut fossiiliaineistoon. Osoituksena tästä mullistuksesta olivat taide ja...