Valtiottomat sivilisaatiot

Noin 10 000 vuotta sitten
Sivilisaatiossa saman hallinnollisen kokonaisuuden – kaikkia koskevien sääntöjen – piirissä on erilaisia talousmuotoja. Tuotanto on yhteiskunnallistunut.
Sivilisaatioita alkoi muodostua esihistorian loppupuolella. Sivilisaatioiden syntyessä ihmiskunnan tie jakautui kahtia: rauhanomaisiin ja sotaisiin. Historian pääuoma vei jälkimmäisiin ja rauhanomaiset sivilisaatiot katosivat.

Videoita

Miksi tarvitaan esihistorian filosofiaa?

Alustus käsittelee aihetta nimenomaan historianfilosofian kannalta, ja siinäkin hyvin yleistäen. Se keskittyy pääasiassa esihistorian loppupuoleen. Matti Puolakka ei tätä aihepiiriä koskevaa näkemystään koskaan editoinut kovin valmiiseen muotoon. On syytä todeta, että Matti antoi hyvin suuren arvon...

Erillisiä perusvaiheita

Nykyarkeologian Graalin malja

Sivilisaatioiden synty liittyy maatalouteen siirtymiseen. Silloin perusyksiköiden, kylien, asuinyksiköiden, ammattiryhmien ja talousalueidenkin välille tulee sellaista työnjakoa, joka olennaisella tavalla vaikuttaa jokapäiväisen elannon hankintaan. Esihistorian loppupuolen vaihejakoa Sivilisaation...